Sabıka Sicil Kaydı Nasıl Alırnır?

0
1029

ADLİ SİCİL BİLGİLERİNİN VERİLMESİ

5352 sayılı Adli Sicil Kanunu’nun 5 ve 6 ncı maddeleri ile Adli Sicil Yönetmeliği’nin 12 ve 13 üncü maddelerine göre;

Adli sicil bilgilerinin verilebileceği kişi ve merciler ;

– Kamu kurum ve kuruluşlarına,
– Adli sicil kaydının ait olduğu kişiye,
– Başvurunun bizzat veya özel yetki içeren vekalet ibrazı koşuluyla vekillerine.

Adli sicil bilgisi taleplerinde;
– Adli sicil bilgisinin ne amaçla istendiğinin belirtilmesi,
– Kimlik bilgilerin eksiksiz olarak gösterilmesi,
– Dilekçenin imzalı olması, zorunludur

Adli sicil bilgilerini verebilecek merciler;
– Mahalli adli sicillerde o yer Cumhuriyet Savcılıkları,
– Merkezi adli sicilde Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü
– Asliye mahkemeleri olmayan yerlerde kaymakamlıklar
– Yurt dışında konsolosluklar verir,

Adli sicil kaydı istemine ilişkin Dilekçe örneğini görmek için tıklayınız.

Kimler Neler Demiş?

avatar