Ptt Müfettiş Yardımcılığı Alımı 2012

0
1158

PTT Genel Müdürlüğünde görevlendirilmek üzere giriş sınavı ile 10 Müfettiş Yardımcısı alınacaktır
PTT Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Duyurusu

T.C. PTT Genel Müdürlüğünde görevlendirilmek üzere giriş sınavı ile 10 Müfettiş Yardımcısı alınacaktır.

Giriş sınavı ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir.

A) Sınav Tarihi: Yazılı sınav 26–27 Mayıs 2012 (Cumartesi – Pazar) tarihinde yapılacaktır.

B) Sınav Yeri: PTT EğitimMerkeziMüdürlüğü, Etlik Caddesi No:12, (AltındağKaymakamlığı yanı) Dışkapı/ANKARA adresidir.

C) Sınava Katılma Şartları:

Sınava girecek adayların;

1) Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı niteliklere haiz olmak,

2) Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile en az dört yıl eğitim veren ve denkliği yetkili makamca kabul edilen yerli ve yabancı fakültelerden birini bitirmiş olmak,

3) Karakter ve yaşam biçimi bakımından Müfettişlik mesleğine alınmasına engel durumu olmamak. Bu koşul sadece yazılı sınavı kazanan adaylar yönünden söz konusu olup sözlü sınavdan önce Teftiş Kurulu Başkanlığınca yapılacak inceleme ile belirlenir.

4) Sağlık durumu bakımından, yurdun her tarafına giderek görev yapmaya elverişli olmak, akıl hastalığı ve vücut sakatlığı bulunmamak,

5) ÖSYM tarafından 2010 ve 2011 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavının KPSSP40 bölümünden 80 ve daha üzeri puan almak ve başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı ilk 150 aday içerisinde bulunmak. (150. aday ile aynı puana sahip olan adaylar da sınava katılabileceklerdir.)

6) Sınavın yapıldığı tarihte 35 yaşını doldurmamış olmak,

D) Sınav Başvurusu ve Sınav Giriş Belgesi:

Sınava başvurular, 11 Mayıs 2012 Cuma günü mesai saati sonuna kadar, PTT Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Ulus ANKARA adresine şahsen veya posta ile yapılabilir. “PTT Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Başvuru Formu” yukarıda belirtilen adresten alınmak veya www.ptt.gov.tr adresinden indirilmek suretiyle doldurulacaktır. Posta yolu ile yapılacak olan başvuruların en geç 09 Mayıs 2012 tarihinde Kurye ile gönderilmiş olması gerekmektedir. Eksik belge ve bilgi ile yapılan başvurular işleme konulmayacaktır. (Ayrıntılı bilgi 0312 3095150 no’lu telefondan da temin edilebilir)

Sınava katılabilme şartlarını taşıyan adaylar; 21 Mayıs 2012 tarihinde, Adı, Soyadı ve KPSS puanları belirtilmek suretiyle, www.ptt.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır. Sınava giriş şartlarını taşıyan adaylara “Sınava Giriş Belgesi” 22 Mayıs 2012 tarihinden itibaren Teftiş Kurulu Başkanlığınca düzenlenerek elden verilecek, sınav tarihine kadar alınmayan “Sınava Giriş Belgesi” sınav günü sınav salonunda da teslim alınabilecektir. Sınavda öncelikle bu belge ibraz edilecek, giriş belgesi ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere T.C Kimlik Numaralı nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı geçerli bir kimlik belgesi de ayrıca bulundurulacaktır.

 

E) Sınav İçin İstenen Belgeler:

Sınava girmek isteyenler;

1) Sınav Başvuru formu.

2) Geçerlilik süresi dolmamış Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuç belgesi aslı veya fotokopisi ya da bilgisayar çıktısı,

3) Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin fotokopisi

4) 2 adet fotoğraf.

5) Kendi el yazısı ile kısa özgeçmişi. (Öz geçmişte; doğum yeri, tarihi, ilk, orta ve yük-sek öğrenim yaptığı okullar ve yerleri, kendisi hakkında bilgi verebilecek iki kişinin ad ve adresleri, yüksek öğrenimden sonra ne gibi işler yaptığı, askerlik ve sabıka durumu, baba ve ana adları ile bunların iş ve meslekleri mutlaka belirtilmelidir.)

F) Yazılı Sınavın Şekli ve Konuları:

Yazılı sınavın soruları klasik sınav esasına göre hazırlanmıştır.(Yabancı dil sınavı hariç)

Yazılı sınavın konuları aşağıda belirtilmiştir.

1) Hukuk: a) Anayasa Hukuku, (Genel esaslar) b) İdare Hukukunun Genel Esasları, İdari Yargı, İdari Teşkilat, c) Ceza Hukuku, (Genel Esaslar ve Devlet İdaresi Aleyhine İşlenen Cürümler) d) Medeni Hukuk, (Genel esaslar ve Ayni Haklar) e) Borçlar Hukuku, (Genel Esaslar) f) Ticaret Hukuku, (Genel Esaslar ve Kıymetli evrak) g) İcra İflas Hukuku (Genel Esaslar) h) Ceza Muhakemesi Hukuku (Genel Esaslar).

2) İktisat: a) İktisat Teorisi, (Mikro-Makro Ekonomi vd.) b) Güncel Ekonomik Sorunlar, c) Para, Banka, Kredi ve Konjonktür, d) Milli Gelir, e) Milletlerarası İktisadi Münasebetler ve Teşekküller, f) İşletme Denetimi ve Finansal Yönetim.

3) Maliye: a) Genel Maliye Teorisi ve Maliye Politikası, b) Türk Vergi Kanunlarının Esasları, c) Kamu Gelirleri ve Gider Kanunlarının Esasları, d) Bütçe ve Bütçe Çeşitleri, e) Kamu Borçları.

4) Muhasebe: a) Genel Muhasebe, b) Mali Tablolar Analizi ve Teknikleri, c) Ticari Hesap.

5) Yabancı dil: İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden biri.

6) Türkçe Kompozisyon.

G) Değerlendirme:

Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınamazlar. Yazılı sınavda başarılı olmak için; yabancı dil hariç her sınav konusu (Hukuk, İktisat, Maliye, Muhasebe, Türkçe Kompozisyon) itibariyle 100 tam puan üzerinden 60 dan az olmamak üzere, 5 grup ortalamasının da 65 ve üzeri puan olması gerekmektedir. Yazılı sınavı kazanan adayların isimleri www.ptt.gov.tr internet adresinden duyurulacak, ayrıca sınav sonuçları ile yazılı sınavı kazanan adaylara, sözlü sınav tarihi ve yeri haberleşme adreslerine posta ile bildirilecektir. Sözlü sınavda; adayların, hukuk, iktisat, maliye, muhasebe bilgilerinin yoklanması yanında zeka, kavrama ve ifade yetenekleri, davranış biçimleri gibi kişisel özellikleri yanı sıra sözlü sınav öncesi Teftiş Kurulu Başkanlığınca aday hakkında yapılacak araştırma sonuçları da dikkate alınır. Giriş sınav notu, yabancı dil dışında yazılı sınav ortalaması ile sözlü sınav notu toplamının ikiye bölünmesi ile bulunur. Sınavda başarı gösterenlerin sayısı, kadro sayısından fazla olursa, giriş sınav notu üstün olanlar tercih edilir. Giriş sınav notunun eşitliği halinde yabancı dil notu üstün olan aday öncelik kazanır.

Başvuru Formu için tıklayın.

Önceki İçerikGıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı
Sonraki İçerikPepee 23 Nisan Özel Bölümünü İzle
Günün 12 Saatini kesinlikle Bilgisayarları ve Telefonu ile geçiren ve Film ve Müzik dinlemekten hiç bıkmayan arada sırada fotoğraf çeken sıradan biri diyebiliriz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz