Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı

0
1014

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV GİRİŞ DUYURUSU

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Bilgi İşlemDairesiBaşkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6 ncı maddesi ve bu maddeye dayanılarak 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli BilgiişlemBirimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli istihdamına ilişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelık’in 8 inci maddesi uyarınca, 2010 ve 2011 KPSSP3 (B) Grubu puan türünden en yüksek puan alan adaydan başlanarak yapılacak sıralamaya göre (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınacak olup, bu sıralamaya göre son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaklardır) sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday arasından, Bakanlığımızca gerçekleştirilecek yazılı ve uygulamalı sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 12 (oniki) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır. Uygulamalı sınava, yazılı sınavda başarılı alan adaylar davet edilecektir.

1- BAŞVURU ŞARTLARI

A-GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)

a) Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel şartları haiz olmak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebıyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları sadece 2 kat için başvuru yapabilirler)

d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda birinci fıkraya göre ücret tavanı ıkı katını geçmeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ve özel kesimde Sosyal güvenlik kurumlarına prim ödemek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır)

e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

f) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak,

B-ÖZEL ŞARTLAR ;

1-Nefwork Uzmanı 2 kişi (1 kişi-Tam Zamanlı 2 kat, 1 kişi- Proje Bazlı Tam Zamanlı 2 Kat)

a) Omurga ve kenar ağ anahtarı, fırewall, antıvırus, IPS /IDS, içerik filtrelerde, merkezi kablosuz ağ kontrol cihazı gibi ağ ve güvenlik ürünlerinin kullanıldığı, istihdam edileceği Bilgi İşlem Merkezine benzer yapıda ve en az 1000 kullanıcılı bir Bilgi işlem Merkezinde Network veya Sistem Güvenliği yönetimi konusunda Admin olarak en az 3 yıl çalışmış olmak,

b) CCNP sertifikasına sahip olmak,

c) CCSP sertifikasına sahip olmak tercih nedenidir,

d) CEH sertifikasına sahip olmak tercih nedenidir,

e) Veri Merkezi Network alt yapısı hakkında bilgi sahibi olmak,

f) Bilgi Güvenliği Yönetim Standartlarına ilişkin sertifikasyon hazırlık çalışmaları ve uygulamaları konusunda tecrübe sahibi olmak,

g) işletim Sistemleri güvenliği ve Yazılım Güvenliği hakkında bilgi sahibi olmak,

2- Sunucu yöneticisi (1 kişi- Tam Zamanlı 2 Kat)

a) En az 1000 kullanıcı ve en az 2 etki alanı sunucusu olan Active-directory sisteminde en az 3 yıl çalışmış olmak,

b) Yüksek düzeyde tek sistemde en az 100 diskfüstü tercih nedenidir) ve üzeri SAN sistemlerinde 3 yıl çalışmış olmak,

c) Windows Server 2008 Server Administrator, Windows Server 2008 Network infrastructure,Configuring,Windows Server 2008 Actlve Directory, Confıgurıng sertifikalarından en az ıkısıne(üstü tercih nedenıdir)sahip olmak.

d) MCITP Server Administrator on Wındows Server 2008 sertifikasına sahip olmak tercih nedenidir,

e) MCSA, Microsoft SQL Server 2008, Business Intellıgence Development and Maıntenance, Microsoft SQL Server 2008, Database Development, Microsoft SOL Server 2008, Implementation and Maıntenance sertifikalarından en az bir tanesine sahip olmak tercih nedenidir,

f) T-SÛL bilgisine sahip olmak,

g) VB, WMI, POVVERSHELL SCRIPTING konusunda bilgi sahibi olmak

h) DISASTER RECOVERY CENTER sistemleri kurulum ve idamesinde görev almış olmak tercih nedenidir.

3- Sanallaştjrma uzmanı (1 kişi- Tam Zamanlı 2 Kat)

a) Sanallaştırma uygulamalarında en az 3 yıl tecrübeli olmak

b) En az 15 soketli sanallaştırma uygulamasının tek bir yönetim sunucusu tarafından yönetimini ve uygulamanın En az 100 disk kapasiteli SAN Disk sitemi ile çalışmasını sağlamış olmak.

c) VCP 4 (VMware Certıfıed Professıonal on vSphere 4) sertifikasına sahip olmak, (üstü tercih nedenidir)

d) Windows Server 2008 R2,Server Virtualizatıon sertifikasına sahip olmak,

e) MCITP Virtualizatıon Administrator on Windows Server 2008 R2 sertifikasına sahip olmak tercih nedenidir,

f) VCAP4 – Datacenter Adminıstration, VCAP4 – Datacenter Design, MCITP Server Administrator on Wındows Server 2008 sertifikalarından en az birine sahip olmak tercih nedenidir,

g) SRM (Site Recovery Manager) hakkında bilgi sahibi olmak,

h) Genel swıtch ve ağ yapılandırması hakkında bilgi sahibi olmak,

i) Masaüstü sanallaştırma hakkında bilgi sahibi olmak,

j) DISASTER RECOVERY CENTER sistemleri kurulum ve idamesinde görev almış olmak tercih nedenidir.

4- Veritabanı yöneticisi (1 kişi- Tam Zamanlı 4 Kat)

a) En az 5000 kullanıcılı veri tabanı uygulamalarında en az 5 yıl, bu sürenin 3 yılını veri tabanı yöneticisi olarak çalışmış olmak,

b) NET platformunda aşağıdaki alt maddelerde belirtilen teknolojileri kullanarak en az 2 yıl uygulama geliştirmiş olmak,

c) MCITP Database Administrator 2008, MCITP Database Developer 2008, MCITP Bussiness Intellıgence Developer 2008 sertifikalarından en az ikisine sahip olmak,

d) XML, XSLT, XSD konularında tecrübe sahibi olmak,

e) UML tecrübesine sahip olmak, t) Nesne tabanlı analız ve tasarım konusunda uzman, dizayn desenlerini etkin olarak kullanabilmek,

g) DHTML ve XHTML, CSS, JAVASCRIPT, AJAX kullanarak web2.0 projesi gerçekleştirmiş olmak,

h) WEB servis ve entegrasyon konularında tecrübeli olmak,

i) VVEB FRAMEVVORK tasarım ve bu tasarımı hayata geçirme konusunda tecrübe sahibi olmak,

j) SOL ve Veritabanı tablo tasarım tecrübesine sahip olmak, k) Uygulama güvenlığı(,NET,web sunucu) konusunda tecrübe sahibi olmak,

I) MCTS .NET Framework 4 sertifikalarından en az birine sahip olmak tercih nedenidir,

m) MCTS Windows Server 2008 sertifikalarından en az birine sahip olmak tercih nedenidir,

n) Oracle 10g/11 g veritabanı yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak tercih nedenidir,

5- Güvenlik uzmanı (1 kişi- Tam Zamanlı 4 Kat)

a) Omurga ve kenar ağ anahtarı, firevvall, antivirüs, IDS, içerik filtreleme, merkezi kablosuz ağ kontrol cihazı, IPS gibi ağ ve güvenlik ürünlerinin kullanıldığı, istihdam edileceği Bilgi işlem Merkezine benzer yapıda ve en az 2000 kullanıcılı bir Bilgi işlem Merkezinde Network veya Sistem Güvenliği yönetimi konusunda Admin olarak en az 5 yıl çalışmış olmak,

b) Bilgi Güvenliği Yönetim Standartlarına ilişkin sertifikasyon hazırlık çalışmaları ve uygulamaları konusunda tecrübe sahibi olmak,

c) İşletim Sistemleri güvenliği ve Yazılım Güvenliği hakkında bilgi sahibi olmak,

d) ISO 27001 sertifikasının başarı ile alındığı en az bir uygulamada aktif rol almak,

e) İSO 27001 denetçi sertifikasına sahip olmak,

f) Sistem güvenliği,IPS,IDS,FİREVVALL yönetimi konusunda uzman olmak,

g) CISSP sertifikasına sahip olmak,

h) CCNP sertifikasına sahip olmak,

i) CEH sertifikasına sahip olmak tercih nedenidir,

j) CCSP sertifikasına sahip olmak tercih nedenidir,

6- Yazılım Uzmanı (1 kişi- Tam Zamanlı 4 kat)

a) En az 10.000 kullanıcılı, uygulama sunucusunda eşzamanlı istek sayısı en az 350, eş zamanlı veritabanı oturum sayısı 200 olan kendi sistem merkezine sahip bir sistemde sistem yöneticisi veya proje yöneticisi düzeyinde toplam en az 3 yıl çalışmış olmak,

b) .NET platformunda en az 5 yıl uygulama geliştirmiş olmak,

c) MCPD Wındows Developer 4 sertifikasına sahip olmak,

d) MCPD VVEB Developer 4 sertifikasına sahip olmak,

e) UML tecrübesine sahip olmak,

f) Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında uzman, dizayn desenlerini etkin olarak kullanabilmek,

g) MS SQL veritabaniarı ile uygulama geliştirmiş, ilen seviyede SQL ve TSQL bilgisine sahip olmak,

h) VVEB servis ve entegrasyon konularında tecrübeli olmak,

i) VVEB FRAMEVVORK tasarım ve bu tasarımı hayata geçirme konusunda tecrübe sahibi olmak,

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz