Nasıl Kurt Adam Olunur?

1
3120

Nasıl Kurt Adam Olunur?

Eski kültürlerde fenomen haline gelmiş kurt adam hikayelerinin kimisi bazı hastalıklara kimisi bazı anomalilere kimisi de tamamen uydurma olaylara dayanmaktadır. Eski çağlarda kuduz hastalığının kurt gibi hayvanların ısırması sonucu bulaşması insanları bu hastalığa yakalanan kişilerin kurta dönüşeceği inancına sevk edip, asılsız bu hikayenin oluşmasına inandırmıştır. Eski çağlarda türeyen kan içerek beslenen ırklar ve bu ırkların kurtları avlaması da günümüz kurt adam vampir savaşları fenomen hikayelerini doğurmuştur.

Kurt adam fenomelitesi hakkında pek çok iddia tarih boyunca ortaya atılmış, bu konuda filmler çekilmiş, reklamlar yapılmış hatta bazı gizli örgütler bile kurulmuş. İlk kurt adam hikayelerinin çıkış noktası ise kurt ve insana benzer canlıların bazı bölge halklarına zarar vermeye başlaması ile ortaya çıkmış. Bizzat saldırıya uğrayan ya da saldırıya uğrayanı gördüğünü iddia eden bu kişiler, kurt saldırdı, büyük kurt saldırdı temalı hikayelerinin zaman içerisinde dilden dile anlatılması ile günümüz “Kurt Adam” efsanesi doğmuştur.

Aslında bilimsel çerçeveden baktığımızda eski çağlarda deliksiz olan atmosfer katmanı sayesinde dünya çok soğuk kışlar geçirmekteydi. Bu soğukluğa adapte olmak zorunda kalan kurt gibi soğuk iklim avcıları vücut hacimlerini daha da arttırıp, tüylerini daha da gürleştirerek ortama adaptasyon sağlamışlardı. Bu büyük kurtları gören köy halkı da bunların heybetinden etkilenip bu tarz hikayelerin doğmasına zemin hazırlamıştır. Günümüzde ise delinen atmosfer tabakası sıcaklık değerlerinin yükselmesine ve bu tarz kurtların ters adaptasyon ile sıcak iklime adapte olup, vücut hacimlerini küçültmesine sebebiyet vermiştir. Yani, günümüzde bu kadar büyük kurtlara rastlanılmamakta ve bu tarz kurt hikayeleri efsane olarak kalmaktadır.

Efsane olmasından ötürü gerçeğe dayanmayan tamamen bölge halklarının yaşadığı korku ile abartılı anlatımları sonucu oluşan bu hikayelerdeki kurt adamlar gerçeği yansıtmamaktadır. Dolayısıyla, “Kurt Adam Olmak” kalıbı mümkün değildir. Genetik biliminin gelişmesi ile de kurt DNA’sı ile insan DNA’sının birbirinden yapıca çok farklı olduğu ortaya konulmuş olunup, iki türün birleştiği bir türün varlığının imkansız olduğu kanıtlanmıştır. Üstelik laboratuar ortamında bile insan genomu kurt genomu ile birleştirilemez haldedir. Bir de bu işin doğal şartlarda DNA karışımı ile oluşması imkansızdır. Yani hiçbir suretle kurt adam olamazsınız.

Kimler Neler Demiş?

1 Yorum - "Nasıl Kurt Adam Olunur?"

avatar
Nurettin NAHSÖKEN
Ziyaretçi

Hayallerimi yıktıın mucittt..