Tarih: 10 Nisan 2010Kategori: Bilgi KütüphanesiYazar: Yorum : 56 Yorum

 • Biz Türkler, bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve istiklâle timsal olmuş bir milletiz.
 • Ne kadar zengin ve müreffeh olursa olsun, istiklâlden mahrum bir millet, medenî insanlık karşısında uşak olmak mevkiinden yüksek bir muameleye lâyık sayılamaz.
 • Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir. Ben milletimin en büyük ve ecdadımın en değerli mirası olan bağımsızlık aşkı ile dolu bir adamım. Çocukluğumdan bugüne kadar ailevî, hususî ve resmî hayatımın her safhasını yakından bilenler bu aşkım malumdur. Bence bir millete şerefin, haysiyetin, namusun ve insanlığın vücut ve beka bulabilmesi mutlaka o milletin özgürlük ve bağımsızlığına sahip olmasıyla kaimdir. Ben şahsen bu saydığım vasıflara, çok ehemmiyet veririm. Ve bu vasıfların kendimde mevcut olduğunu iddia edebilmek için milletimin de aynı vasıfları taşımasını esas şart bilirim. Ben yaşabilmek için mutlaka bağımsız bir milletin evladı kalmalıyım. Bu sebeple milli bağımsızlık bence bir hayat meselesidir. Millet ve memleketin menfaatleri icap ettirirse, insanlığı teşkil eden milletlerden her biriyle medeniyet icabı olan dostluk ve siyaset münasebetlerini büyük bir hassasiyetle takdir ederim. Ancak, benim milletimi esir etmek isteyen herhangi bir milletin, bu arzusundan vazgeçinceye kadar, amansız düşmanıyım.
 • Milli egemenlik öyle bir nurdur ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar batar, mahvolur. Milletlerin esirliği üzerine kurulmuş müesseseler her tarafta yıkılmaya mahkumdurlar.
 • Cumhuriyet fikir serbestliği taraftarıdır. Samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre saygı duyarız.
 • Egemenlik kayıtsız ve şartsız milletindir.
 • Gerçi bize milliyetçi derler. Ama, biz öyle milliyetçileriz ki, işbirliği eden bütün milletlere hürmet ve riayet ederiz. Onların milliyetlerinin bütün icaplarını tanırız. Bizim milliyetçiliğimiz herhalde hodbince ve mağrurca bir milliyetçilik değildir.
 • Bilelim ki milli benliğini bilmeyen milletler başka milletlere yem olurlar.
 • Milli mücadelelere şahsî hırs değil, milli ideal, milli onur sebep olmuştur.
 • Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.
 • Milli his ile dil arasındaki bağ çok kuvvetlidir. Dilin milli ve zengin olması, milli hissin gelişmesinde başlıca etkendir. Türk dili, dillerin en zenginlerindendir. Yeter ki, bu dil şuurla işlensin. Ülkesini, yüksek bağımsızlığını korumasını bilen Türk milleti, dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır.
 • Bir dinin tabiî olması için akla, fenne, ilme ve mantığa uygun olması lazımdır.
 • Her fert istediğini düşünmek, istediğine inanmak, kendine mahsus siyasi bir fikre sahip olmak, seçtiği bir dinin icaplarını yapmak veya yapmamak hak ve hürriyetine sahiptir. Kimsenin fikrine ve vicdanına hakim olunamaz.
 • Türk Milletinin istidadı ve kesin kararı medeniyet yolunda, durmadan, yılmadan ilerlemektir.
 • Medeni olmayan insanlar, medeni olanların ayakları altında kalmaya mahkumdurlar.
 • Büyük dinimiz çalışmayanın insanlıkla hiç ilgisi olmadığını bildiriyor. Bazı kimseler çağdaş olmayı kâfir olmak sayıyorlar. Asıl küfür onların bu zannıdır. Bu yanlış tefsiri yapanların maksadı İslâmların kâfirlere esir olmasını istemek değil de nedir? Her sarıklıyı hoca sanmayın, hoca olmak sarıkla değil, dimağladır.
 • Arkadaşlar, efendiler ve ey millet, iyi biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz. En doğru, en hakiki tarikat, medeniyet tarikatıdır.
 • Medeniyetin emir ve talep ettiğini yapmak insan olmak için yeterlidir.
 • Biz dünya medeniyeti ailesi içinde bulunuyoruz. Medeniyetin bütün icaplarını tatbik edeceğiz.
 • Bizim devlet idaresinde takip ettiğimiz prensipleri, gökten indiği sanılan kitapların dogmalarıyla asla bir tutmamalıdır. Biz, ilhamlarımızı, gökten ve gaipten değil, doğrudan doğruya hayattan almış bulunuyoruz.
 • Milletimiz her güçlük ve zorluk karşısında, durmadan ilerlemekte ve yükselmektedir. Büyük Türk Milletinin bu yoldaki hızını, her vasıtayla arttırmaya çalışmak, bizim hepimizin en kutlu vazifemizdir.
 • İnsan topluluğu kadın ve erkek denilen iki cins insandan mürekkeptir. Kabil midir ki, bu kütlenin bir parçasını ilerletelim, ötekini ihmal edelim de kütlenin bütünlüğü ilerleyebilsin? Mümkün müdür ki, bir cismin yarısı toprağa zincirlerle bağlı kaldıkça öteki kısmı göklere yükselebilsin?
 • Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın.
 • Anaların bugünkü evlatlarına vereceği terbiye eski devirlerdeki gibi basit değildir. Bugünün anaları için gerekli vasıfları taşıyan evlat yetiştirmek, evlatlarını bugünkü hayat için faal bir uzuv haline koymak pek çok yüksek vasıflar taşımalarına bağlıdır. Onun için kadınlarımız, hattâ erkeklerimizden çok aydın, daha çok feyizli, daha fazla bilgili olmaya mecburdurlar; eğer hakikaten milletin anası olmak istiyorlarsa.
 • Ben icap ettiği zaman en büyük hediyem olmak üzere, Türk Milletine canımı vereceğim.
 • Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız. Yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.
 • Yüksek Türk! Senin için yüksekliğin hududu yoktur. İşte parola budur.
 • Benim naçiz vücudum nasıl olsa bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ebediyen yaşayacaktır.
 • Sizler, yani yeni Türkiye’nin genç evlatları! Yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz… Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler, asla ve asla yorulmazlar. Türk Gençliği gayeye, bizim yüksek idealimize durmadan, yorulmadan yürüyecektir.
 • Biz cahil dediğimiz zaman, mektepte okumamış olanları kastetmiyoruz. Kastettiğimiz ilim, hakikati bilmektir. Yoksa okumuş olanlardan en büyük cahiller çıktığı gibi, hiç okumak bilmeyenlerden de hakikati gören gerçek alimler çıkabilir.
 • Müsbet bilimlerin temellerine dayanan, güzel sanatları seven, fikir terbiyesinde olduğu kadar beden terbiyesinde de kabiliyeti artmış ve yükselmiş olan erdemli, kudretli bir nesil yetiştirmek ana siyasetimizin açık dileğidir.
 • Mualimler! Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakâr öğretmenleri ve eğiticileri, sizler yetiştireceksiniz. Ve yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. Eserin kıymeti, sizin maharetiniz ve fedakârlığınız derecesiyle mütenasip bulunacaktır.
 • Milleti kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden yoksun bir millet, henüz millet namını almak istidadını keşfetmemiştir.
 • Dünyanın her tarafından öğretmenler insan topluluğunun en fedakâr ve muhterem unsurlarıdır.
 • Okul sayesinde, okulun vereceği ilim ve fen sayesindedir ki, Türk milleti, Türk sanatı, Türk iktisadiyatı, Türk şiir ve edebiyatı bütün güzellikleriyle gelişir.
 • Türkiye’nin asıl sahibi ve efendisi, gerçek üretici olan köylüdür. O halde, herkesten daha çok refah, saadet ve servete müstahak ve layık olan köylüdür. Onun için, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin iktisadi siyaseti bu aslî gayeye erişmek maksadını güder.
 • Ekonomik kalkınma, Türkiye’nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir.
Görüntülenen 56 Yorum
Yorum Sırası Sizde Eeee. Ne duruyorsunuz? :)

 1. okay diyor ki:

  cok güzel yazılar ama cok var

 2. osman diyor ki:

  işime yaradı teşekkürler

 3. sedanur diyor ki:

  ayrılmamış yaaa :'(

 4. elif diyor ki:

  çoooooook güzel atam atam…
  :)

 5. cnftbll diyor ki:

  cntrstrk sana katılıyom

 6. cntrstrk diyor ki:

  site süper performans ödevi vardı saolun :D

 7. cntrstrk diyor ki:

  site süper performans ödevi vardı saolun :D

 8. Şarkı Diyarı diyor ki:

  Çok güzel sözler ama benim aradığı sözler değil malesef. :( :D

 9. sedanur diyor ki:

  başka yok mu? :'(

 10. stre diyor ki:

  ;) :$ very good :'( :( :D

 11. stre diyor ki:

  ya bana başka söz gerekli ;)

 12. bu çocuk diyor ki:

  emeğe saygı gerçekten güzel olmuş :) :D :( :'( :Q :P :$ ;)

 13. sıla diyor ki:

  ya ben bunları aramıyodum :'( :'( :'(

 14. deya diyor ki:

  sözler güzel atam

 15. deya diyor ki:

  Atam şimdi burda olsaydı onun kucağına oturmak ve bu sözleri onun ağzından duymak isterdim

 16. melike diyor ki:

  benim aradığım bu değildi atatürkün kısa sözleri ve anlamlarıydı ve bulamıom :( :( :( :Q :Q :Q

 17. ümmühan diyor ki:

  :'( :'( keşke atam ölmeseydi şindi bizlerle birlikte olsaydı keşke :'(

 18. yeliz diyor ki:

  Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek değildir. Benim düşüncelerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeter.

 19. yeliz diyor ki:

  Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek değildir. Benim düşüncelerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeter.

  MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

 20. melisa diyor ki:

  keşke yaşasaydı NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE, ATAM İZİNDEYİZ :'( :) :D

 21. ece diyor ki:

  keşke bu sözleri gibi kendide yaşıyor olsaydı :'(

 22. eda diyor ki:

  ben eda size şaka yaptım. :D ben atamı sizden cok seviyorummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.ama siz anlamazsınız benim 2 kardeşim öldü.1 teyzem ve amcam da aynı :'( cok kötüyüm bunları yazarken ellerim terledi gözlerimden yaşlar akıyor.sen bizim hepimizin kabinde yaşıyorsun.sanki simdi o karşımda.ona kosaşım geliyor.dokunduğum an kayboluyor.yüzüne bakamıyorum onun önünde boynumu eyiyorum.şimdi bunlar yalan diyorsunuz ama gercek kimse bunu benden iyi bilemez.yüzümdeki yaşlar bir türlü elime ulaşmıyor.bunlar benim gercek hislerim. ;) onun kucağına koşasım var.ama onu göremeden gitti.sen benim ATAMSIN :'(

  • hakan diyor ki:

   sevio olabilirsiniz abartmanıza gerek yok eda hanım :D

  • selin diyor ki:

   Benimde kardeşim öldü ve amcam 1 haftalıkken ölmüş bende bu acıyı biliyorum :( :(

 23. aslı yılmaz diyor ki:

  :B: ;) hepsi qüzlde benim :D :P benim aradıqm yokkk ben ÖĞRETMENLER YENİ NESİL SİZLERİN ESERİ OLACAKTİR dıııııııııı
  :'( :(

 24. begüm afacan diyor ki:

  bence çok güzel ama benim aradığım bu değil :D :'( ben öğretmenler yeni nesil sizin eseriniz olacaktır sözünün anlamını arıyorum… :P B-) xD (K)

 25. bilge diyor ki:

  :( :'( :$ :D hepsi üzel iyi ama benim aradığım kelime neden yokkk ki yaa

 26. bilge diyor ki:

  hepdi güxz

 27. sinem diyor ki:

  bence bana göre pek çok söz var keşke yaşasaydın atam seni çok seviyoruz kimseye seni değişmem : :)

 28. çağla diyor ki:

  atam senin dediğin gibi yapmaya çalışıyoruz :)

 29. serpil diyor ki:

  Mustafa Kemal Atatürkün sözleri çok güzel.

 30. melek altunkaynak diyor ki:

  keske atamizi gorme firsatim olsaydi

 31. UMUT diyor ki:

  ATATÜRK’ÜN SÖZLERİ ÇOK ÖZLÜ VE SÖZLÜ OLDUĞU İÇİN BEĞENMEMEK ELDE DEĞİL. İNSAN BEĞENMEDİM BİLE DESE SONRADAN PİŞMAN OLACAĞINA ÇOK EMİNİM
  İNSAN BAŞKASINDAN DUYSA BİLE BEĞENDİĞİNİ SÖYLER.

  UMUT ÇOBAN

 32. burcu diyor ki:

  atatürk ün sözleri çok güzel ve hepsini çok beğeniyorum :D :D :D :D :D :D

 33. saadet diyor ki:

  :Q :Q :P qqqçok harika

 34. berk diyor ki:

  atamm ne yazıkki senin dediqin qibi olmadıı )..

 35. ceyda diyor ki:

  iyi ama çok uzun bu.hem ben atatürkün türk ve dünya basınına söylediği sözleri istemiştim… xD xD xD xD

 36. berkan diyor ki:

  :)

  • gizem diyor ki:

   atamızı keşke qörme şanşımız olsaydı onu görmüşi olsam ucağına ATAMMMMMMMMMMMMMMMM diye sarılırdım (K) :) :L:

  • buse diyor ki:

   çok güzel yazılar :) :D :( :'( :Q :P :$ ;) hahaha

Yorumunuzu Ekleyin

Sponsor Bağlantı

kadın,sağlık,moda
Reklam Vermek İçin Tıklayınız
Android oyunları, apk indir
Reklam Vermek İçin Tıklayınız

Durma Sende Katıl :)

E-posta bültenimize abone olun ve yeni eklenen içeriklerimizden sizde haberdar olun.

Sorulan & Cevaplananlar

Tavsiye Linkler