Atatürkün Söylemiş Olduğu Sözler

56
3712

 • Biz Türkler, bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve istiklâle timsal olmuş bir milletiz.
 • Ne kadar zengin ve müreffeh olursa olsun, istiklâlden mahrum bir millet, medenî insanlık karşısında uşak olmak mevkiinden yüksek bir muameleye lâyık sayılamaz.
 • Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir. Ben milletimin en büyük ve ecdadımın en değerli mirası olan bağımsızlık aşkı ile dolu bir adamım. Çocukluğumdan bugüne kadar ailevî, hususî ve resmî hayatımın her safhasını yakından bilenler bu aşkım malumdur. Bence bir millete şerefin, haysiyetin, namusun ve insanlığın vücut ve beka bulabilmesi mutlaka o milletin özgürlük ve bağımsızlığına sahip olmasıyla kaimdir. Ben şahsen bu saydığım vasıflara, çok ehemmiyet veririm. Ve bu vasıfların kendimde mevcut olduğunu iddia edebilmek için milletimin de aynı vasıfları taşımasını esas şart bilirim. Ben yaşabilmek için mutlaka bağımsız bir milletin evladı kalmalıyım. Bu sebeple milli bağımsızlık bence bir hayat meselesidir. Millet ve memleketin menfaatleri icap ettirirse, insanlığı teşkil eden milletlerden her biriyle medeniyet icabı olan dostluk ve siyaset münasebetlerini büyük bir hassasiyetle takdir ederim. Ancak, benim milletimi esir etmek isteyen herhangi bir milletin, bu arzusundan vazgeçinceye kadar, amansız düşmanıyım.
 • Milli egemenlik öyle bir nurdur ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar batar, mahvolur. Milletlerin esirliği üzerine kurulmuş müesseseler her tarafta yıkılmaya mahkumdurlar.
 • Cumhuriyet fikir serbestliği taraftarıdır. Samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre saygı duyarız.
 • Egemenlik kayıtsız ve şartsız milletindir.
 • Gerçi bize milliyetçi derler. Ama, biz öyle milliyetçileriz ki, işbirliği eden bütün milletlere hürmet ve riayet ederiz. Onların milliyetlerinin bütün icaplarını tanırız. Bizim milliyetçiliğimiz herhalde hodbince ve mağrurca bir milliyetçilik değildir.
 • Bilelim ki milli benliğini bilmeyen milletler başka milletlere yem olurlar.
 • Milli mücadelelere şahsî hırs değil, milli ideal, milli onur sebep olmuştur.
 • Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.
 • Milli his ile dil arasındaki bağ çok kuvvetlidir. Dilin milli ve zengin olması, milli hissin gelişmesinde başlıca etkendir. Türk dili, dillerin en zenginlerindendir. Yeter ki, bu dil şuurla işlensin. Ülkesini, yüksek bağımsızlığını korumasını bilen Türk milleti, dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır.
 • Bir dinin tabiî olması için akla, fenne, ilme ve mantığa uygun olması lazımdır.
 • Her fert istediğini düşünmek, istediğine inanmak, kendine mahsus siyasi bir fikre sahip olmak, seçtiği bir dinin icaplarını yapmak veya yapmamak hak ve hürriyetine sahiptir. Kimsenin fikrine ve vicdanına hakim olunamaz.
 • Türk Milletinin istidadı ve kesin kararı medeniyet yolunda, durmadan, yılmadan ilerlemektir.
 • Medeni olmayan insanlar, medeni olanların ayakları altında kalmaya mahkumdurlar.
 • Büyük dinimiz çalışmayanın insanlıkla hiç ilgisi olmadığını bildiriyor. Bazı kimseler çağdaş olmayı kâfir olmak sayıyorlar. Asıl küfür onların bu zannıdır. Bu yanlış tefsiri yapanların maksadı İslâmların kâfirlere esir olmasını istemek değil de nedir? Her sarıklıyı hoca sanmayın, hoca olmak sarıkla değil, dimağladır.
 • Arkadaşlar, efendiler ve ey millet, iyi biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz. En doğru, en hakiki tarikat, medeniyet tarikatıdır.
 • Medeniyetin emir ve talep ettiğini yapmak insan olmak için yeterlidir.
 • Biz dünya medeniyeti ailesi içinde bulunuyoruz. Medeniyetin bütün icaplarını tatbik edeceğiz.
 • Bizim devlet idaresinde takip ettiğimiz prensipleri, gökten indiği sanılan kitapların dogmalarıyla asla bir tutmamalıdır. Biz, ilhamlarımızı, gökten ve gaipten değil, doğrudan doğruya hayattan almış bulunuyoruz.
 • Milletimiz her güçlük ve zorluk karşısında, durmadan ilerlemekte ve yükselmektedir. Büyük Türk Milletinin bu yoldaki hızını, her vasıtayla arttırmaya çalışmak, bizim hepimizin en kutlu vazifemizdir.
 • İnsan topluluğu kadın ve erkek denilen iki cins insandan mürekkeptir. Kabil midir ki, bu kütlenin bir parçasını ilerletelim, ötekini ihmal edelim de kütlenin bütünlüğü ilerleyebilsin? Mümkün müdür ki, bir cismin yarısı toprağa zincirlerle bağlı kaldıkça öteki kısmı göklere yükselebilsin?
 • Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın.
 • Anaların bugünkü evlatlarına vereceği terbiye eski devirlerdeki gibi basit değildir. Bugünün anaları için gerekli vasıfları taşıyan evlat yetiştirmek, evlatlarını bugünkü hayat için faal bir uzuv haline koymak pek çok yüksek vasıflar taşımalarına bağlıdır. Onun için kadınlarımız, hattâ erkeklerimizden çok aydın, daha çok feyizli, daha fazla bilgili olmaya mecburdurlar; eğer hakikaten milletin anası olmak istiyorlarsa.
 • Ben icap ettiği zaman en büyük hediyem olmak üzere, Türk Milletine canımı vereceğim.
 • Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız. Yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.
 • Yüksek Türk! Senin için yüksekliğin hududu yoktur. İşte parola budur.
 • Benim naçiz vücudum nasıl olsa bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ebediyen yaşayacaktır.
 • Sizler, yani yeni Türkiye’nin genç evlatları! Yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz… Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler, asla ve asla yorulmazlar. Türk Gençliği gayeye, bizim yüksek idealimize durmadan, yorulmadan yürüyecektir.
 • Biz cahil dediğimiz zaman, mektepte okumamış olanları kastetmiyoruz. Kastettiğimiz ilim, hakikati bilmektir. Yoksa okumuş olanlardan en büyük cahiller çıktığı gibi, hiç okumak bilmeyenlerden de hakikati gören gerçek alimler çıkabilir.
 • Müsbet bilimlerin temellerine dayanan, güzel sanatları seven, fikir terbiyesinde olduğu kadar beden terbiyesinde de kabiliyeti artmış ve yükselmiş olan erdemli, kudretli bir nesil yetiştirmek ana siyasetimizin açık dileğidir.
 • Mualimler! Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakâr öğretmenleri ve eğiticileri, sizler yetiştireceksiniz. Ve yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. Eserin kıymeti, sizin maharetiniz ve fedakârlığınız derecesiyle mütenasip bulunacaktır.
 • Milleti kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden yoksun bir millet, henüz millet namını almak istidadını keşfetmemiştir.
 • Dünyanın her tarafından öğretmenler insan topluluğunun en fedakâr ve muhterem unsurlarıdır.
 • Okul sayesinde, okulun vereceği ilim ve fen sayesindedir ki, Türk milleti, Türk sanatı, Türk iktisadiyatı, Türk şiir ve edebiyatı bütün güzellikleriyle gelişir.
 • Türkiye’nin asıl sahibi ve efendisi, gerçek üretici olan köylüdür. O halde, herkesten daha çok refah, saadet ve servete müstahak ve layık olan köylüdür. Onun için, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin iktisadi siyaseti bu aslî gayeye erişmek maksadını güder.
 • Ekonomik kalkınma, Türkiye’nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir.

56
Kimler Neler Demiş?

avatar
36 Comment threads
20 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
47 Comment authors
okayosmanGözdesedanurfatma şevval Recent comment authors
bu çocuk
Ziyaretçi
bu çocuk

emeğe saygı gerçekten güzel olmuş 🙂 😀 🙁 :'( :Q 😛 :$ 😉

sıla
Ziyaretçi
sıla

ya ben bunları aramıyodum :'( :'( :'(

deya
Ziyaretçi
deya

sözler güzel atam

sıla
Ziyaretçi
sıla

güzel ama benim aradığım sözler değil :Q :'( :Q

deya
Ziyaretçi
deya

Atam şimdi burda olsaydı onun kucağına oturmak ve bu sözleri onun ağzından duymak isterdim

melike
Ziyaretçi
melike

benim aradığım bu değildi atatürkün kısa sözleri ve anlamlarıydı ve bulamıom 🙁 🙁 🙁 :Q :Q :Q

Gezgin
Ziyaretçi
Gezgin

Daha ne kadar kısa olması lazımki 🙂

ali
Ziyaretçi
ali

aynen

kader
Ziyaretçi
kader

😉 zize katılıyorum ama ben türk dili için söylediklerini istemiştim :Q

mgsd fkgn
Ziyaretçi
mgsd fkgn

ççççççççççççççççççççççççokuzun 😉

ümmühan
Ziyaretçi
ümmühan

:'( :'( keşke atam ölmeseydi şindi bizlerle birlikte olsaydı keşke :'(

yeliz
Ziyaretçi
yeliz

Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek değildir. Benim düşüncelerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeter.

yeliz
Ziyaretçi
yeliz

Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek değildir. Benim düşüncelerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeter.

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

melisa
Ziyaretçi
melisa

keşke yaşasaydı NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE, ATAM İZİNDEYİZ :'( 🙂 😀

melisa
Ziyaretçi
melisa

HERŞEY VATAN İÇİN
😀

ece
Ziyaretçi
ece

keşke bu sözleri gibi kendide yaşıyor olsaydı :'(

ece
Ziyaretçi
ece

ben bir kemal tanırım oda mustafa kemal atatürk 😀

Damla
Ziyaretçi
Damla

Bence de çok doğru söylüyorsun.Keşke şimdi yaşasaydı.
🙁

eda
Ziyaretçi
eda

keşke yaşasaydı
:'(

yeliz
Ziyaretçi
yeliz

bencede yaşaydı yaa

eda
Ziyaretçi
eda

ben eda size şaka yaptım. 😀 ben atamı sizden cok seviyorummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.ama siz anlamazsınız benim 2 kardeşim öldü.1 teyzem ve amcam da aynı :'( cok kötüyüm bunları yazarken ellerim terledi gözlerimden yaşlar akıyor.sen bizim hepimizin kabinde yaşıyorsun.sanki simdi o karşımda.ona kosaşım geliyor.dokunduğum an kayboluyor.yüzüne bakamıyorum onun önünde boynumu eyiyorum.şimdi bunlar yalan diyorsunuz ama gercek kimse bunu benden iyi bilemez.yüzümdeki yaşlar bir türlü elime ulaşmıyor.bunlar benim gercek hislerim. 😉 onun kucağına koşasım var.ama onu göremeden gitti.sen benim ATAMSIN :'(

hakan
Ziyaretçi
hakan

sevio olabilirsiniz abartmanıza gerek yok eda hanım 😀

selin
Ziyaretçi
selin

Benimde kardeşim öldü ve amcam 1 haftalıkken ölmüş bende bu acıyı biliyorum 🙁 🙁

aslı yılmaz
Ziyaretçi
aslı yılmaz

:B: 😉 hepsi qüzlde benim 😀 😛 benim aradıqm yokkk ben ÖĞRETMENLER YENİ NESİL SİZLERİN ESERİ OLACAKTİR dıııııııııı
:'( 🙁

şahin
Ziyaretçi
şahin

:B: çok güzel :Q 😀 😛 :$ 😉

begüm afacan
Ziyaretçi
begüm afacan

bence çok güzel ama benim aradığım bu değil 😀 :'( ben öğretmenler yeni nesil sizin eseriniz olacaktır sözünün anlamını arıyorum… 😛 B-) xD (K)

bilge
Ziyaretçi
bilge

🙁 :'( :$ 😀 hepsi üzel iyi ama benim aradığım kelime neden yokkk ki yaa

bilge
Ziyaretçi
bilge

hepdi güxz

sinem
Ziyaretçi
sinem

bence bana göre pek çok söz var keşke yaşasaydın atam seni çok seviyoruz kimseye seni değişmem : 🙂

çağla
Ziyaretçi
çağla

atam senin dediğin gibi yapmaya çalışıyoruz 🙂

serpil
Ziyaretçi
serpil

Mustafa Kemal Atatürkün sözleri çok güzel.

melek altunkaynak
Ziyaretçi
melek altunkaynak

keske atamizi gorme firsatim olsaydi

gizem
Ziyaretçi
gizem

aynen 😛

arda
Ziyaretçi
arda

o bizim kalbimizde görünür

UMUT
Ziyaretçi
UMUT

ATATÜRK’ÜN SÖZLERİ ÇOK ÖZLÜ VE SÖZLÜ OLDUĞU İÇİN BEĞENMEMEK ELDE DEĞİL. İNSAN BEĞENMEDİM BİLE DESE SONRADAN PİŞMAN OLACAĞINA ÇOK EMİNİM
İNSAN BAŞKASINDAN DUYSA BİLE BEĞENDİĞİNİ SÖYLER.

UMUT ÇOBAN

burcu
Ziyaretçi
burcu

atatürk ün sözleri çok güzel ve hepsini çok beğeniyorum 😀 😀 😀 😀 😀 😀

saadet
Ziyaretçi
saadet

:Q :Q 😛 qqqçok harika

berk
Ziyaretçi
berk

atamm ne yazıkki senin dediqin qibi olmadıı )..

ceyda
Ziyaretçi
ceyda

iyi ama çok uzun bu.hem ben atatürkün türk ve dünya basınına söylediği sözleri istemiştim… xD xD xD xD

berkan
Ziyaretçi
berkan

🙂

gizem
Ziyaretçi
gizem

atamızı keşke qörme şanşımız olsaydı onu görmüşi olsam ucağına ATAMMMMMMMMMMMMMMMM diye sarılırdım (K) 🙂 :L:

buse
Ziyaretçi
buse

çok güzel yazılar 🙂 😀 🙁 :'( :Q 😛 :$ 😉 hahaha