Doğada bulunan her canlı türündeki yapı hemen hemen birbirine benzer özellik taşımaktadır. Çünkü sistem belli bir yol güzergahı üzerinden yürümektedir. Ve doğadaki pek çok canlı bu sistemin en basit görünenleridir. Tabi insanoğlunun yapay üretimlerinin hepsi de doğadan alıntılıdır. Bunlardan biri olan uçaklar da aynı şekilde basit bir yapı üzerine kurulmuştur. Şimdi izniniz ile bu kısımlara bir göz atalım.

Ama öncesinde şunu belirtelim ki, dünyada bir çok farklı türde yapılan uçak türleri vardır. Bu türlerin kullanıldığı alanlara göre farklı şekil yapıları vardır. Şekil ya da yer aynı olmasa bile her uçakta bu sayacağımız özellikler ya da benzerleri bulunmaktadır.

Her canlı varlık gibi uçaklarda da değişmeyecek tek gerçek gövde yapısıdır. Gövde yapısı, uçakta bulunan tüm parçaların birleşme noktasıdır. Uçağı uçak yapan ne varsa tüm komuta ve birleşim noktası burasıdır. Bu parçalardan kasıt ise kanat, motor, iniş takımları ve uçağın kuyruk kısmıdır. Bu saydığımız 4 madde ile gövde uçağı oluşturan 5 ana parçadır. Gövde dediğimiz alan uçağın bir nevi kalbidir. Çünkü bu alanda uçağın her bir ucuna giden parçaların gerek komuta sistem gerek birleşme noktası olsun hepsi buraya bağlıdır. Bu nedenden ötürü uçağın en sağlam noktası burasıdır. Uçağın bu bölümünde yolcular, bagajlar, yakıt tankları olsun hepsi bu bölgede yer alır.

Uçak bölümlerinden biri olan kanat ise uçağın anlamını ifade eden bir parçadır. Her uçakta 2 adet kanat bulunur. Biri uçağın sağında biri ise solundadır. Bu sayede uçağın dengeli bir şekilde havada süzülmesi sağlanır. Uçağın kanat yapısının gövdeye yakın olan kısmı kalın ve şişkin, uç tarafları ise daha düzdür. Bu yapı uçağın hava sirkülasyonu içerisinde düzgün bir şekilde ilerleyişi sağlaması için dizayn edilmiştir.

Kuyruk takımı uçak bölümlerinden bir diğeridir ve arabalardaki direksiyon işlevini görür. Yalnız buradaki sistem dikey ve yatay olarak işler. Kuyruktaki dik kanatların sağa dola doğru çevrimi uçağın sağ ya da sola doğru yönlenmesini sağlar. Aynı şekilde yatay kanatlar da yukarı ve aşağı şeklinde uçağa yön vermektedir.

ucagin-bolumleri

Sıra iniş takımlarına geldiğinde tüm uçağın yükünü sırtında taşıyan yer işte burasıdır. 2 önemli özelliğe sahip olması gerekmektedir. Bunlardan birincisi ve ilk akla geleni uçağın iniş ve kalkışındaki kuvvete karşı dayanıklı olabilmesidir. Tüm uçağın ağırlığını iyi taşıyabilmeli ve inişlerde çıkışlarda sorunsuz çalışabilmelidir. 2. bir özellik ise özellikle inişlerde uçağın hızını da göz önüne aldığımızda tekerleklerin ilk olarak yere değdiği süreçte sürtünme kuvvetinden doğan bir etkileşim ile aşırı bir ısı açığa çıkar. Bunu önleyebilmek için tekerleklerin iyi bir soğutucu tarafından desteklenmesi şarttır.

Son olarak uçak bölümlerinde motor kısmı gelmektedir. Uçaklarda 3 farklı motor türü kullanılmaktadır. Bunlardan ilki pistonlu pervane sistemidir. 2.’si gaz türbinli motor ve 3.’sü roketlerdir.

Kimler Neler Demiş?

avatar