Özürlü Aylığı İçin Nereye Başvuru Yapılır?

2
16228

18 Yaşaltı Özürlü Yakını Aylığıyla İlgili Bilinmesi Gereken Herşey

Nereye, Nasıl Başvurulur ?
” 2022 sayılı Kanun kapsamında muhtaç vatandaşlarımıza özürlü aylığı bağlama işlemleri, defterdarlık/malmüdürlükleri (Valilik/Kaymakamlık) aracılığıyla vatandaşlardan alınan başvuru evrakının, il/ilçe idare kurulu tarafından verilen muhtaçlık kararı ile birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu – Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü’ ne ulaşmasının ve yapılan incelemenin ardından, ilgili servisler tarafından evrak geliş sırasına göre yapılmaktadır.

Kimler Başvurabilir ?

” Sosyal Güvenlik Kurumundan (SSK,Emekli Sandığı,Bağ-Kur) gelir ve aylık hakkından yararlanmayan,
” Sosyal Güvenlik Kurumuna prim ödemeyen,
” 2022 sayılı Kanunda belirtilen muhtaçlık sınırından az geliri olan ve bu durumu Valiliklerce/Kaymakamlıklarca tespit edilen 18 yaşını tamamlamamış % 40 – %100 arası özürlü yakını olanları kapsamaktadır.

Aylık Bağlama Süreci Nasıldır?

” 1.Adım: İlçe Malmüdürlüklerinden (İlde Defterdarlıktan) alınacak sevk kağıdı ile rapor vermeye yetkili hastanelerden birisine başvurularak özürlü sağlık kurulu raporu alınır. (sevk ile gidilmesi halinde herhangi bir rapor ücreti alınmamaktadır.)
” 2.Adım: Kişinin ikamet ettiği İlçenin malmüdürlüğünden (İlde Defterdarlıktan) veya SGK İl Müdürlüklerinden temin edilecek 2022 sayılı Kanuna göre hazırlanmış Başvuru Formu doldurulur.
” 3.Adım: Doldurulan Başvuru Formu, Özürlü Sağlık Kurulu Raporu ile birlikte malmüdürlüklerine (İllerde Defterdarlığa) teslim edilir.
” 4.Adım: İl/İlçe İdare Kurulları tarafından başvuru sahibi (Veli/Vasi) ile ilgili inceleme yapılır ve muhtaç olup olmadığına karar verilir.
” 5.Adım: İl/İlçe İdare Kurullarının başvuru sahibinin muhtaç olduğuna karar vermesi halinde başvuru evrakı Genel Müdürlüğümüze gönderilir ve işleme alınır.

Gerekli Belgeler :

a) 2022 sayılı Kanuna göre Özürlü, Bakıma Muhtaç Özürlü Aylığı Başvuru Formu:
” Bu formda yer alan aylık istek dilekçesi, aylık talebinde bulunan kişi tarafından doldurulup imzalanır.
” Bu formda yer alan; Muhtaçlık Belgesi il/ilçe idare kurularınca doldurulur.
” Vukuatlı nüfus kayıt örneği, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden (ADNKS) il/ilçe mahalli maliye teşkilatları tarafından alınır.
b) Özürlü sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastanelerden alınan Özürlü Sağlık Kurulu Raporu.(Özürlü yakını aylığı için rapor özürlü çocuk adına olmalıdır.)
c) Aylık talebinin vasi tarafından yapılması hallerinde mahkemeden alınmış vasilik kararı
Aylık Başvurusunda Bulunurken;
” Başvurunuzun hizmetlerimiz kapsamında olup olmadığından,
” Başvurunuz aylık işleminin (aylık türünün) doğru olduğundan,
” Tüm belgelerin eksiksiz olarak doldurulduğundan,
” Belgelerin ilgili yerlere onaylatılarak alındığından,
” Başvurunuzun ilgili Malmüdürlüğüne/ Defterdarlığa teslim edildiğinden, Emin Olunuz!

Aylık Miktarı :

” Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü tarafından bağlanan yaşlı, özürlü ve özürlü yakını aylıkları 2022 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen gösterge rakamının(1620) memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu hesaplanmaktadır. Buna göre;

” Özürlü Yakını Aylığı (18 yaşını tamamlamamış engelli yakını olanlar): Yaşlılık aylığı için belirlenen aylık tutarının %200′ ü kadardır. (01/01/2011 tarihi itibarıyla aylık 200,72.-TL’ dir.) Ayrıca bu tutara % 5 oranında ek ödeme ilave edilir.

Ödemeleri Nasıl ve Ne Zaman Alabilirim ?

” Aylık bağlama işlemleri, malmüdürlükleri/defterdarlıklar tarafından tüm belgelerin Genel Müdürlüğümüze eksiksiz olarak ulaşmasıyla ve geliş sırasına konularak yapılmaktadır. Eksik bilgi olması durumunda, yapılacak yazışmalar nedeniyle aylık bağlama işlemleri uzamaktadır.

” İlk ödeme, Türkiye genelinde herhangi bir T.C. Ziraat Bankası şubelerince, daha sonraki ödemeler ise Türkiye genelindeki herhangi bir PTT şubeleri kanalıyla yapılır.

” 2022 sayılı Kanun uyarınca ödenen aylıklar bir hizmet veya prim karşılığı olamayıp sosyal yardım niteliğindedir. Bu aylıklar Mart, Haziran, Eylül, Aralık olmak üzere üçer aylık dönemler halinde ödenmektedir.

Ödeme Günleri :

Ödemelerde oluşabilecek yığılmaları önlemek amacıyla;
” Doğum tarihinin son rakamı 0 – 5 olan kişilere her dönemin 5 inci günü.
” Doğum tarihinin son rakamı 1 – 6 olan kişilere her dönemin 6 ıncı günü.
” Doğum tarihinin son rakamı 2 – 7 olan kişilere her dönemin 7 inci günü.
” Doğum tarihinin son rakamı 3 – 8 olan kişilere her dönemin 8 inci günü.
” Doğum tarihinin son rakamı 4 – 9 olan kişilere her dönemin 9 uncu günü.
Ödeme yapılmaktadır.

Not : Doğum tarihi 18 yaş altı özürlünün doğum tarihidir.

Konutta Ödeme :

” 2022 sayılı Kanuna göre özürlü yakını aylığı almakta olanlar Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü’ ne dilekçe ile talep etmeleri halinde dönem aylığı ödemeleri PTT aracılığıyla evlerinde yapılır.

Aylık Kesme Nedenleri :

” Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü tarafından verilen aylıklar; ölüm, feragat, muhtaçlığın kalkması, vatandaşlıktan çıkma, özürlülük oranının % 40′ ın altına düşmesi, özürlü yakını aylığından yararlanan özürlünün 18 yaşını doldurması, aylığın 2 yıl boyunca aralıksız olarak alınmaması ve veli yada vasinin sosyal güvenlik kurumlarından, SGK’ dan gelir, aylık hakkından yararlanması veya prim ödenmesi durumlarında kesilmektedir.
” Ancak aylık almakta olan özürlü yakınının bir takvim yılı içinde 90 günden az çalışmasının bulunması halinde aylıkları kesilmez. Bu durumların Genel Müdürlüğümüze bildirilmesi gerekmektedir. Bildirilmediği hallerde veya herhangi bir sebepten dolayı fazla ödenmiş olan tutarlar tahsil edilir.

Bildirim Yükümlülüğü :

” 2022 sayılı kanuna göre aylık almakta olanlar ile aylık sahiplerinin eş, anne,baba,vasi,kayyum,veli veya vekilleri, aylık kesilmesi gerektiren durumları 3 (üç) ay içinde Kuruma bildirmekle yükümlüdürler. Bu yükümlülüğe uymayarak yersiz aylık tahsilinde bulunanlara ödenmiş olan aylıklar veya aylık farkları için kanuni faizi ile birlikte borç tahakkuk ettirilir. Bu işlemler Kurumun bildirimi üzerine mahalli maliye teşkilatı tarafından yerine getirilir.

Yersiz Ödemelerin Tahsili :

” Aylığa hak kazanmak üzere düzenlenen belgelerin gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde ödenmiş olan aylıklar veya aylık farkları TÜFE oranı uygulanarak tahsil edilir.

Ceza Kovuşturması :

” Gerçeğe uygun olmayan belgeleri düzenleyen ve kullananlar hakkında genel hükümlere göre ceza kovuşturması yapılması için Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu belgeleri düzenleyenlerin kamu görevlisi olması durumunda haklarında ayrıca idari soruşturma açılır.

Muayene ve Tedavi :

” 2022 sayılı Kanuna göre aylık bağlananların tedavi giderleri 3816 sayılı kanun kapsamında yeşil kart verilerek karşılanır.

Kaynak http://www.engelliler.biz

Önceki İçerikÖzürlü Aylığı Bağlanması İçin Gerekli İşlem ve Belgeler Nelerdir?
Sonraki İçerikGoogle Chrome Facebook sorunu çözümü
Günün 12 Saatini kesinlikle Bilgisayarları ve Telefonu ile geçiren ve Film ve Müzik dinlemekten hiç bıkmayan arada sırada fotoğraf çeken sıradan biri diyebiliriz.

2 YORUMLAR

  1. Ben öğrenciyim. Aynı zamanda babam üzerinden ssk lıyım. Engelli aylığına başvurduğum taktirde ssk yerine yeşil kartlı mı olacağım? Eğer öyle olacaksa ssk lı kalmayı sağlayabilir miyim?

  2. merhabalar oğlumun %70 merdal rotardasyon raporu var fakat ben ssk lı çalıştığım için maaş alamıyoruz oğlum 14 yaşında maaş almak için ne yapmam gerekli bana yardımcı olursanız sevinirim saygılar …

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz