Askerlik erteleme tecil işlemi nasıl yapılır?

31
8700

Öğrencilerin askerlikleri 1111 sayılı askerlik kanununun 35/C maddesi ile belirlenen esaslar çerçevesinde;

ERTELEME ESASLARI :

Yurt içindeki öğretim kurumlarında okuyanların okula kayıtlarında bir defa, kayıtlı oldukları askerlik şubesine gönderilen öğrenci durum belgelerine istinaden, azami öğrenim süresi ve 29 yaş sınırına kadar ertesi yıla bırakılmaktadır.

Yurt dışındaki öğretim kurumlarında okuyan öğrenciler için, her yıl bulundukları bölgedeki eğitim müşavirliği/ataşeliği veya konsolosluk tarafından düzenlenip, onaylanarak ilk seferinde derhal, takip eden yıllarda en geç o yılın 31 Ekim tarihine kadar kayıtlı askerlik şubelerine gönderilen öğrenci durum belgelerine istinaden, azami öğrenim süresi ve 29 yaş sınırına kadar(açık öğretim programlarında ayrıca, aynı sınıfta iki yıl üst üste kalmadıkları sürece) ertesi yıla bırakılmaktadır.

Öğrencilerin, mezuniyet, ilişik kesilme, yatay geçiş, ilave öğrenim süresi kazanma, kayıt dondurma, kayıt canlandırma, kayıt yeniletmeme, yeniden kayıt gibi durumları (açık öğretim programlarında ayrıca, aynı sınıfta iki yıl üst üste kalma) en geç iki ay içinde kayıtlı bulundukları askerlik şubelerine öğrenci durum belgesi ile bildirilmesi gerekmektedir.

Bitirdiği eğitim-öğretim kurumunun dengi veya daha aşağı seviyedeki (2 yıl süreli meslek yüksek okulunu bitirip tekrar 2 yıl süreli bir başka meslek yüksek okulunda/4 yıl süreli bir fakülteyi bitirip, tekrar 4 yıl süreli bir başka fakülte veya 2-3 yıl süreli bir yüksek öğrenim kurumunda okuyanlar) bir okulda okuyanların öğrencilikleri nedeniyle askerlikleri ertelenmemektedir.

Örgün öğretim lisans öğrencisi iken okuduğu alan dışında açıköğretim fakültesine, meslek yüksekokulu öğrencisi iken, okuduğu alan dışında açıköğretim fakültesine, açıköğretim fakültesi öğrencisi iken okuduğu alan dışında (kayıt sildirme şartı aranmaksızın/ okuduğu alan içinde ise kayıt sildirmek şartıyla) örgün öğretime, (bitirdikleri okulun aynı veya daha altı seviyesinde değilse) kayıt yaptıranların aynı anda iki yükseköğretim kurumunda okumalarına olanak sağlandığından, bunların ertesi yıla bırakma işlemleri yapılır.

Aynı anda iki yükseköğretim kurumunda okuyanların bu okulların birinden mezun olmaları halinde diğer okuldaki öğrenciliği nedeniyle ertesi yıla bırakma işlemi yapılmaz.

İNTIBAK :

2 veya 3 yıllık önlisans programlarından mezun olup da lisans programlarına devam edebilmek için ÖSYM’ ce açılacak dikey geçiş sınavlarına katılacaklar ile kendi alanlarındaki açıköğretim lisans programlarına sınavsız kayıt yaptıracaklar, kayıt yaptıracakları celp dönemlerinden birinde bakaya kalsalar dahi askerlikleri ertesi yıla bırakılır.

4 yıl veya daha fazla süreli örgün öğretim lisans programlarına dikey geçiş yapabilmek için intibak programlarına kayıt yaptıranlar ertesi yıla bırakılır. Örgün öğretimde intibak programlarına devam edenlerden başarılı olamayanların (bu süre en fazla üç yarıyıldır.) okullarıyla ilişikleri kesilmektedir. Bu sebeple birinci defa ertesi yıla bırakılmaları sonucunda fakültelerin üçüncü sınıfına kayıt yaptırmaya hak kazandıklarına dair belge ibraz edemeyenlerin durumları okullarından sorulur ve olumlu cevap alınanların askerlikleri ertesi yıla bırakılır.

Ancak farklı alanlardaki açıköğretim lisans programlarına devam etmek isteyenlerin intibak programları sırasında süresiz sınav haklarından bulunması ve bu sırada öğrencilik haklarlından yararlanmamaları sebebiyle ertesi yıla terk işlemi yapılmaz.

AZAMI ÖĞRENCILIK SÜRELERI :

Hazırlık sınıflarında geçen süreler azami öğrencilik süresinin hesaplanmasında dikkate alınmamaktadır. Ayrıca, okulun yönetmeliğinde belirtilen mazeretleri nedeniyle kayıtlarını donduranların bu süreleri, bir dönem/sömestr olsa bile tam yıl olarak kabul edilmekte ve öğrencinin lehine değerlendirilerek azami öğrencilik süresine ilave edilmektedir. Bu süre hiçbir zaman iki yıl veya dört dönemi (sömestr) geçmez.

İşledikleri disiplin suçları sebebiyle en az bir dönem okuldan uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin de bu süreleri tam yıla tamamlanmak suretiyle azami öğrencilik sürelerine ilave edilir, ancak bu süre hiçbir zaman bir yıl veya 2 dönem/sömestri geçmez. Öğrenci kayıt dondurduğu/disiplin suçu nedeniyle okuldan uzaklaştırıldığı süre içinde öğrenci kabul edilir ve ertesi yıla terk işlemi yapılır.

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 44’üncü maddesi gereğince, azami öğrencilik süresi sonunda mezun olamayan son sınıf öğrencilerine (Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve açık öğretim programları hariç) ilave sınav hakkı verilir. Buna göre; mezun olabilmek için ara sınıflar dahil 3 ve daha az dersi olanlar dört dönem, 4 ve 5 dersten başarısız olanlar iki dönem, ilave iki dönem sonunda ders sayısını 3 veya daha az sayıya indiremedikleri sürece tekrar iki dönem olmak üzere birer yıllık sürelerle azami iki yıl (dört dönem) ertesi yıla terk edilir. 3 veya daha az sayıda dersi olanlara sınırsız sınav hakkı verildiğinden bunların askerlikleri ertelenmez.

Özel/Akşam ve Açık Liseler :

Açık öğretim liselerinde okuyan öğrencilerin askerlikleri ertelenmez. Akşam liselerinde okuyanların, 625 Sayılı Kanun gereğince kurulmuş özel liselerde okuyanların ve açık öğretim lisesi meslek programlarına devam edenlerin askerlikleri ise ertelenir.

Yurt Dışında Öğrenim Görenler :

Yurt dışında okuyan öğrencilerin askerliklerinin ertelenmesi öğrenciliklerinin Millî Eğitim Bakanlığınca tanınması şartına bağlıdır. Yasanın kendisine tanıdığı süre içinde yurt dışında öğrenime başladığı halde öğrenciliğinin tanınması çeşitli nedenlerle gecikmiş ve fiilen öğrenciliği devam edenlere Millî Eğitim Bakanlığı tarafından bildirilmesi durumunda altı aylık ek süre verilir. Bu süre içinde işlemlerini tamamlayanların ertelemesi yapılır.

Çıraklık/Meslek Eğitimi :

Çıraklık/meslek eğitimine katılanlar; yurt içinde 23 yaşını tamamladıkları yılın 31 Ekim tarihine, yabancı ülkelerde ise eğitimin bitimini takip eden 31 Ekim tarihine kadar, yurt içinde çıraklık eğitim merkezi müdürlükleri, yabancı ülkelerde konsolosluk veya çalışma ataşeliklerince doldurulup onaylanan belgeye istinaden ertelenir.

Sevk Tehirleri :

1111 sayılı askerlik kanununun 36 ncı maddesi gereğince; lise ve dengi okul mezunlarının, askerliklerine karar aldırarak dilekçe ile talep etmeleri durumunda işleme tâbi oldukları doğumluların sevk tarihinden itibaren 2 yıl, 2-3 yıllık yüksek okul mezunu veya 4 yıl ve daha fazla süreli fakülte terklerin ise, 1 yıl süreyle sevkleri tehir edilir.

Önceki İçerikAtatürk ile ilgili kısa şiirler
Sonraki İçerikChip dergisi 15. ylını kutluyor
Günün 12 Saatini kesinlikle Bilgisayarları ve Telefonu ile geçiren ve Film ve Müzik dinlemekten hiç bıkmayan arada sırada fotoğraf çeken sıradan biri diyebiliriz.

31 YORUMLAR

 1. Arkadaşlar merhaba bir arkadaşım 1.8.1992 doğumlu fakat askerliğe daha gitmedi şuan açık öğretim lisesinde okuyor askerliği okul tecil ediyor diye biliyormuş askerliği tecil ettirmesi için ne yapması gerekir birde son yoklamada askerlik şubesine giderse tecil işlemi yaptırabilir mi ?

 2. selam ben ağustos 1983 doğumluyum son sınıf öğrencisiyim kış yarıyılı 5 dersten, bahar yarıyılı da 3 dersten okulu uzatıyorum acaba askerliğim tecil olur mu olması için birşeyler yapılabilirmi??
  yardımcı olursanız sevinirim. :$

 3. merhaba ben 2 yıllık bi ünide okuyorum seneye bitiyor okul haziranda kapanıyor ağustos ta beni askere alırlarmı acaba yoksa sonraki yılamı ertelenir ? teşekkürler

 4. merhaba
  ben 09 10 1981 duğumluyum benim ilk okul diplamam var ama 5 yıllık eskiden ilk okul 5 yıldı şimdi ilkokul açık üğretime gitmek istiyorum ama ünümde 1 engel var askerkli daha yapmadım bu durumda askerliğimi tecil yapma şansımvarmıdır

 5. ben 1986 doğumluyum. Erciyes üniversitesinde örgün lisans 3.sınıf ve açıköğretim 4. sınıftayım. fakat açıköğretimde 4.sınıfta 2 yıl üst üste kaldım. tecil bozulur mu? yoksa Erciyes ten devam eder mi? (geçen sene askerlik şubesine gittiğimde her 2 si de tecil etmişti)

 6. Merhabalar Bir sorum olacaktı Sİze,

  Ben 09,1993 dogumluyum. Meslek lisesi son sınıftayım ama bazı nedenlerden dolayı okuldan kaydımı almak zorunda kaldım, açık öğretimden devam etmek istiyorum ama Kayıtlarda agustosta yapılıyormus, bu agustos ayına kadar tecil ettirmr imkanım varmı yada tecil ettiremezsem ne gbi olasılıklarla karsılasırım, asker kacagı durumuna düşersin diyorlar,peki asker kacagı olarak gözükürsem agustos ayı geldiginde Mesleki acık ögretim lisesine kaydımı yaptırabilrmiym?

 7. arkadaşlar merhaba. 01.11.1986 doğumluyum. 2011 yılında 4 yıllık üniversiteyi bitirdim. 31 temmuz 2013 tarihine kadar tecil yaptırdım. şu an da kadrolu öğretmenim. 1 yıl daha askerliği ertelemek istiyorum. nasıl erteleyebilirim yardımcı olur musunuz?

  • Okula devam etmedikçe erteletme durumunuz maalesef olmayacaktır. Ancak teciliniz biter bitmezde askere alınacaksınız diye bir durum belirsiz. Bazen çok fazla süre beklediğiniz bile olabiliyor.

 8. mrb ben açık öğretim öğrencisiyim askerliği kasım 2012 de tecil ettirdim ama bu sene kasımdan daha önce tecil ettirebilirmiyim yardımcı olursanız sevinirim teşekkürler. 🙂

 9. slm arkadaşlar ben 2011’de 5 yıllık tarih öğr bitirdim.İki yıllık erteleme hakkım 31 kasımda bitiyor.Tekrar erteleme hakkım var mı bilgisi olan yardımcı olsun teşekkürler.

 10. Ben 1989 dogumluyum yurt dışı mezunuyum yeni bitti . Jandarma çevirdi vaka ya dustugumu soykedler birseyler imzalatip 15 gun icinde askerlik Şubesi ne gitmem lazım . Bu arada yurtdışında mezun olduğum için denklik bekliyorum onun için tecil etmek istiyorum olur böyle bi hakim varmı ? Yoksa askerlik şubesine gittiğimde direk alirlarmi? Bu konuda bilgisi olan var sa lütfen cevap yazabilir mi?

 11. merhaba benim temmuz 2017 de mezun oldum ama subatin 2018 de askerliğim gelio e devlette öyle gözüküyor Mayıs 1996 doğumluyum daha yeni mezun oldum askerliğimi uzatmak istiyorum yeni nisanlandım hiç bir şekilde askerligimi uzatmamisim üniversite okuduğum için otomatik tecil edilmiş mi edilmemiş bilmiorm nasıl uzatabilirim

 12. Mrb arkadaslar benim dogum1998 iki yıl oldu liseyi bitireli ama iki yıldrda ygsye giriyom kazanamadim halada girecem askerliğimi erteleye bilirmiyim.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz