Vücudumuzdaki Zararlı Maddelerin Dışarı Atılmasında Görevli Organ Hangisidir?

0
6630
Vücudumuzdaki Zararlı Maddelerin Dışarı Atılmasında Görevli Organ Hangisidir?

Vücudumuzdaki Zararlı Maddelerin Dışarı Atılmasında Görevli Organ Hangisidir?
İnsan vücudunda boşaltım sisteminde görevli pek çok organ ve sistem bulunmaktadır. Bunlar tümüyle vücut içerisine giren zararlı maddeleri atmakla görevlidir. Örn: Deri, akciğer, böbrek, karaciğer, kalın bağırsak, üreter, idrar kesesi, üretra gibi organlar zararlı maddeleri dışarı atmada görev üstlenmiştir.Şimdi gelelim sırasıyla bu boşaltımdan görevli yapıları mercek altına almaya.

 • Deri
  En temel boşaltım organlarından biridir. Vücuda alınan fazla suyu ve tuzları terleyerek, vücut dışarısına atılmasında rol oynar. Ayrıca boşaltımda yaptığı bu görevi ihtiva ederken, vücut yüzeyinin nemli kalması ile ısıl dengenin korunmasına da katkı sağlamış olur.
 • Akciğerler
  Hücre içine giren temiz havayı organlara dağıtmaya, kirli havanın da vücuttan uzaklaştırılmasına katkı sağlar. Soluk verme olayı ile kirli hava ve su buharı akciğerlerden vücut dışına atılır.
 • Böbrekler
  Böbrekler zararlı maddelerin atılımı için hayati önem arz etmektedir. Kandan süzülen su, madensel tuzlar, ürik asit, atık maddeler ve üre böbrekler yardımıyla vücut dışına atılır. Bu yüzden böbrekler, boşaltım olayının gerçekleştiği organlarımızdır. Normal olarak bir insanda iki adet böbrek vardır. Bunlar, fasulyeye benzeyen bir yapıya sahiptir.
 • Karaciğer
  Proteinin parçalanması sırasında çok büyük bir zehre sahip amonyak oluşur. Bu çok zehirli sıvı, karaciğer tarafından olumsuz etkisi amonyağa göre çok daha az olan üre ve ürik aside dönüştürülür. Böylelikle, amonyak üre ve ürik asit olarak boşaltıma hazır hale gelir.
 • Kalın Bağırsak
  İnce bağırsak tarafından kana alınmayan büyük moleküllerin, suyun ve madensel tuzların bir süre depolanıp, anüse aktarılmasından sorumlu organdır. Anüsten de tüm artık maddeler dışkı olarak vücuttan uzaklaştırılır.

 Boşaltımın Gerçekleşmesi
Hücrelerin yaşamsal faaliyetleri sonucu ortaya çıkan su, karbonhidrat, amonyak, madensel tuzlar ve zararlılar, toplardamarlar yardımıyla kalbe getirilir. Kalp, bu kirli kanı akciğere gönderir. Akciğer, kan içerisindeki karbondioksiti, solunum yoluyla vücut dışına atar. Karbondioksitten gelen kan, kalbe tekrar geri döner. Kalpten vücuda pompalanır. Buradan, karaciğere alınır ve kan içerisindeki amonyak üre ve ürik aside dönüştürülür. Bu haliyle, böbreklere geçer. Böbreklerden idrar yoluyla vücut dışına atılır. Böylece boşaltım olayı gerçekleşmiş olur.

Kimler Neler Demiş?

avatar