Ramazanda nereler gezilir

0
1184

Sultanahmet Camii

Sultanahmet Meydanı’ndaki Sultanahmet Camii mavi, yeşil ve beyaz renkli İznik çinileriyle bezendiği için, yarım kubbeleri ve büyük kubbesinin içi de gene mavi ağırlıklı kalem işleri ile süslendiği için Avrupalılarca, Mavi Camii ( Blue Mosque) olarak adlandırılıyor.

Büyük Selimiye Camii

Üsküdar’ın Selimiye semtinde Selimiye Kışlası’nın hemen yanında yer alan Büyük Selimiye Camii,1801-1805 tarihleri

arasında Sultan III.Selim tarafından yaptırılmış.Mimarı belli deği.Görkemli bir yapı olan caminin bünyesinde hünkar kasrı,sıbyan mektebi,muvakkidhane,çeşme ve sebil bulunmakta.

Eyüp Sultan Camii

Eyüp Sultan Camii, Ramazan ayının en çok ziyaret edilen yerlerinin başında geliyor. Kutsal yönünün yanı sıra İstanbul’un en önemli eserlerinden biri olan bu camiyi 1459 yılında Fatih Sultan Mehmet yaptırmış. 1766 yılındaki İstanbul depreminde büyük zarar gören cami 1800’de Sultan III. Selim tarafından yeniden inşa ettirilmiş.

Büyük Mecidiye Camii (Ortaköy Camii)

Boğaz manzarasının en güzel seyredilebildiği noktalardan birinde bulunan Büyük Mecidiye Camii’nin mimarı Nikoğos Balyan. Sultan Abdülmecid tarafından 1853 yılında yaptırılan cami,barok stilinde inşa edilmiş zarif bir yapı olma özelliği taşıyor.

Süleymaniye Camii ve Külliyesi

Süleymaniye Camii ve Külliyesi,1550-1557 yılları arasında Mimar Sinan tarafından inşa edildi.Ramazan ayı boyunca İstanbulluların akın ettiği camii Sultanahmet ve Eminönü arasında bulunuyor

Fatih Camii

Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılan Fatih Camii, Fatih Külliyesi’nin içinde yer alıyor. Bizans İmparatorlarının gömüldüğüne inanılan tepede inşa edilen cami ve külliyenin yapımına 1462 yılında başlanmış.1470 yılında tamamlanmış. Mimarı, Sinaüddin Yusuf bin Abdullah. Cami 1509 İstanbul depreminde büyük hasar görmüş ve II.Beyazid döneminde onarılmış.1766 yılında yaşanan bir depremden dolayı harabe haline geldiği için Sultan III. Mustafa, 1767 ve 1771 yılları arasında camiyi Mimar Mehmed Tahir Ağa’ya tamir ettirmiş.29 Ocak 1932’deilk Türkçe ezan bu camide okunmuş.

Mihrimah Sultan Camii

Kanuni Sultan Süleyman’ın kızı Mihramah Sultan tarafından 1548’de Üsküdar Meydanı’nda inşa ettirilen caminin mimarı Mimar Sinan. Camiyle medrese arasında Mihrimah Sultan’ın iki oğlunun ve Sadrazam İbrahim Ethem Paşa’nın türbeleri bulunuyor.

Teşvikiye Camii

Sultan III.Selim tarafından 1794-1795 yılları arasında inşa ettirilen caminin mimari Yuvan Efendi.1854’te ise bu alana Sultan Abdülmecid tarafından yeni bir cami yaptırıldı ve bugünkü halini aldı.

Moda Camii

Bahçesinde yetişen çeşit çeşit güllerden dolayı bu caminin diğer adı Gülbahçesi Camii.1952 tarihinde inşa edilmiş.Caminin hat yazıları 1982 yılında ölen hattat Hamit Aytaç tarafından yazılmış.Caminin olduğu yer eskiden de gül bahçesiymiş.

Kandilli Camii

Kandilli İskelesi’nden çıkışta,sağ tarafta yer alan Kandilli Camii 1751 yılında I.Mahmud’un emriyle yaptırılmış.Eser dikdörtgen planlı,sade bir yapı.Klasik dönem özellikli kalem işleri restorasyon sonrası yapılmıştır.Cami bugunkü şeklini geçirdiği büyük bir yangından sonra almış.

Bebek Camii

1725-26’da senesinde III.Ahmed’in sadrazamı Nevşehirli Damat İbrahim Paşa tarafından Hümayunabad Kasrı yanına III.Ahmed adına bir cami yapılmış.Cami zamanla bakımsızlıktan harap hale gelmiş.Evkaf Nazırı Mustafa Hayri Efendi,Evkaf Başmimarı Kemaleddin Bey’e 1913 yılında ,aynı yerde bugunkü camiyi yaptırmış.Caminin mimarisine baktığımızda kare planlar ve tek kubbeli olduğunu görüyoruz.

Beyazid Camii

İstanbul Üniversitesi’nin heybetli kapısının karşısında bulunan Beyazid Camii’ni, Sultan Beyazid Veli, mimar Yakup Şah’a yaptırmış. Caminin sağında Beyazid Devlet Kütüphanesi, solunda ise Vakıf Hat Sanatları Müzesi yer alıyor. Çınaraltı, Sahaflar Çarşısı ve Kapalıçarşı, Bayazid Camii’nin yanı başında bulunan önemli yerler.

Bezm-i Alem Valide Sultan Camii (Dolmabahçe Camii)

Boğaz manzarasına hakim bir diğer cami Dolmabahçe Camii’nin yapımı Sultan Abdülmecit’in annesi Bezm-i Alem Valide Sultan tarafından başlatılmış. Osmanlı en kudretli sultanlarından olan Bezm-i Alem ( Dünya Meclisi) Valide Sultan’ın ölümü üzerine Sultan Abdülmecit tarafından tamamlanan caminin tasarımı Garabet Balyan’a ait.

Hacı Ömer Camii

Hacı Ömer isimli bir hayırsever tarafından yaptırılmış.Caminin ilk yapım tarihi bilinmiyor.Sultan I.Mahmud’un annesi Saliha Sultan tarafından tamir ettirmiş.Eserin girişinde yer alan Şair Sadi’ye ait kitabede,1878’de yandığı Sultan II.Abdülhamit döneminde Çengelköy halkının yardımlarıyla tekrar yaptırıldığı yazıyor.

Kemankeş Mustafa Paşa Camii

Karaköy’de Kemankeş Caddesi ve Eski Gümrük Sokağı’nın kesiştiği yerde.Kemankeşe Mustafa Paşa tarafından 1642 yılında yaptırılmış.Eser 1660,1680 ve 1731 yıllarındaki Galata yangınlarında hazar almış.Cami avlusundaki mektep ve çeşme 1732’de Resisülküttab İsmai Efendi tarafından yaptırılmış.Eserin içi kalem işi ile bezenmiş.Yapının mimaresi düzgün kesme taştan ve tek şerefeli.

Hamidi Evvel Camii

Beylerbeyi iskelesi’nde deniz kıyısında yer alan cami,1778 tarihinde Sultan I.Abdülhamid tarafından yaptırılmış.Padişahın annesi Rabia Sultan anısına inşa edilen eserin mimarı Mimar Tahir Ağa.1984’teki yangında çöken kubbesi aslına uygun olarak yenilenmiş.

Caferağa Camii

İstanbul Kadıköy’de Moda Caddesi’nin başındaki duvarları kagir,çatısı ahşap,minaresi çimento sıvalı bir cami.Darüssaade Ağa’sı Cafer Ağa tarafından yenilenmiş.Cafer Ağa’nın mezarı da caminin haziresinde bulunuyor.

Molla Zeyrek Camii

Molla Zeyrek Camii olarak bilinen Pantokrator Fatih Sultan Mehmet zamanında camiye dönüştürülmüş. Fatih Sultan Mehmet, İstanbul’un fethinden sonra, kendi camiini ve külliyesin, yaptırıncaya kadar , Pantokrator’un ayakta kalmış binalarını medreseye çevirmiş, başına da o dönemin önemli bilginlerinden Zeyrek Mehmet Efendi’yi getirmiş. Bu nedenle bu yapı ve içinde yer aldığı semt ” Zeyrek” olarak anılıyor.

Hüseyin Ağa Camii

Ağa Camii olarak bilinen Hüseyin Ağa Camii, Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde yer alıyor. 1597’de Galatasaray Ağası Hüseyin Ağa tarafından inşa ettirilmiş. Duvar yazıları Hattat İsmail Hakkı Altınbezer’e ait. Hüseyin Ağa Camii 1936 yılında tamamen yenilenmiş.

Nuruosmaniye Camii

Kapalıçarşı’nın Çemberlitaş kapısından çıkar çıkmaz girilen kapının solundaki caminin inşaatına Mustafa Ağa ve yardımcısı Simon Kalfa ( Mimar Simeon) tarafından 1748’de başlanmış ve 1755’te bitmiş. Sultan I. Mahmut zamanında yapımına başlanan cami III. Osman zamanında Nuruosmani adıyla tamamlanmış. Külliye içinde Nuruosmaniye Kütüphanesi’nde beş binden fazla yazma ve basma eser bulunuyor. Cami yazıları ise Hattat Rasim, Abdülhalim, Müzehhip Ali, Mehmet Refi Efendi’ye ait.

Osmanağa Camii

Kadıköy’deki Osmanağa Camii, 1612’de yapılmış. 1811 yılında Sultan II. Mahmud tarafından yenilenen cami, 1878’de Kadıköy’de meydana gelen yangında tamamen yok olmuş. Aynı yıl tekrar yapılıp şimdiki halini almış.

Rüstem Paşa Camii

Caminin inşası Kanuni Sultan Süleyman’ın damadı Sadrazam Rüstem Paşa’nın girişimleriyle başlamış.Rüstem Paşa ölünce,1561 yılında eşi Hürrem Sultan tarafından eser tamamlanmış.Yapının mimarı Mimar Sinan.İç kısım iznik çinileriyle süslü olan ve yüzyıllar öncesinden beri bir ticaret merkezi olan Eminönü Tahtakale’de konumlanmış cami bölgenin simgelerinden biri.

Yeni Camii

Yeni Camii ya da Valide Sultan Camii’nin temeli1597 yılında Sultan III. Murat’ın eşi Safiye Sultan’ın emriyle atılmış. 1663’te ibadete açılan caminin yapımına mimar Davut Ağa tarafından başlanmış, inşaatı Mimar Dalgıç Ahmed Ağa devam ettirmiş ancak Yeni Camii 66 yıl sonra dönemin mimarbaşısı Mustafa Ağa tarafından IV. Mehmet zamanında bitmiş. İstanbul’un simgelerinden biri olan cami, özellikle önündeki her daim bulunan kuşlarıyla meşhur.

Sinan Paşa Camii

Kaptan-ı Derye Vezir Sinan Paşa’nın yaptırdığı cami Beşiktaş İskelesi karşısında.1548 senesinde Mimar Sinan tarafından hayata geçirilen eserin ikişer kubbesi ve tek minaresi bulunuyor.İkinci ve üçüncü katın camları renkli iç süslemelerde ince bir kalem işçiliği dikkat çekiyor.

Tavaşi Hasan Paşa Camii

Üsküdar’da Gündoğumu Caddesi’nde bulunan tarihi bir cami.1587 yılında Tavaşi Hasan Paşa tarafından yaptırılmış.Yapı zamanla harap olup kullanılmaz hale gelmiş.Hatice Hatun adında bir hayırsever tarafından 1892 yılında tamir ettirilmiş ve bugunkü şeklini almış.

Yıldız Hamidiye Camii

Cami,Sultan II.Abdülhamid’in emriyle 1886 yılında yaptırılmış.Mimar Sarkis Balyan’ın yaptığı eser Hamidiye Camii ve Yıldız Camii isimleriyle de anılır.Caminin büyük kapısında yer alan süslemenin altında ‘Besmelei Şerife’ile hatla yazılmış bir ‘Ayeti Kerime’bulunuyor.Caminin iç kısmına adım atar atmaz sizi sedir ağacından yapılmış dört sütun karşılıyor.

Şişli Camii

Halaskargazi Caddesi ile Abide-i Hürriyet Caddesi arasında yer alan caminin inşasına 1945’te başlanmış.Vasfı Egeli’nin mimarlığını üstlendiği eser 1949 yılında tamamlanmış.Bir ana kubbe ve etrafındaki üç yarım kubbesi,bir tane minaresi var. Caminin bütünhatları Hamid Aytaç,Macid Ayral,Halim Özyazıcı tarafından yazılmış.Mihrap üzerinde vitraylı pencereler ve cami içinde tarihi bir Kabe örtüsü bulunuyor.

Şehzadebaşı Camii

Kanuni Sultan Süleyman’ın genç yaşta ölen oğlunun anısına yaptırdığı Şehzadebaşı Camii, Mimar Sinan’ın çıraklık dönemi eseri. Çinilerle süslü caminin avlusunda Şehzade Mehmet’in türbesi de bulunuyor.Hırka-i Şerif

Hz. Muhammed’in vefatına yakın Hz. Ömer ile Hz. Ali’ye vermelerini vasiyet ettiği Hırka-i Şerif’lerden biri,Topkapı Sarayı’nda Hırka-i Saadet Dairesi’nde, diğeri Fatih’teki Hırka-i Şerif Camii’nde korunuyor.

Gazi Osman Paşa Türbesi

Plevne kahramanı olarak nam salmış Gazi Osman Paşa’nın türbesi. Fatih Camii avlusunda konumlanmış.Türbeyi 1900 yılında Sultan II. Abdülhamid,Mimar Kemaleddin’e yaptırmış.

Mehmet Emin Tokadi Türbesi

Hz. Muhammed’in türbedarlığını da yapan Mehmet Emin Tokadi, türbesi, Unkapanı semtinde. Zeyrek yokuşu ile Atatürk Bulvarı’nın kesiştiği noktada, sarnıcın üzerinde bulunuyor. Mehmet Emin Tokadi sohbetlerinde,sorunları dile getirmeden önce çözüme kavuşturmasıyla ünlü.

Telli Baba

Rumelikavağı’nda bulunan Telli Baba Türbesi’nin yapım tarihi ve içinde yatan kişi bilinmemekte. Bir rivayete göre ise adı İmam Abdullah Efendi olan Telli Baba, Fatih zamanında orduda tabur imamı iken şehit olmuş.80 yıl önce ağır bir hastalık geçiren genç kızın rüyasında görmesiyle ortaya çıkan türbe ziyaretçi akınına uğramış. Telli Baba evlenmek isteyen gençlerin ziyaret ettiği bir türbe olarak nam salmış.

Abacı Dede Türbesi

Bir zamanlar Üsküdar’ın efsanevi dervişlerinden olan Abacı Dede’nin yattığı türbe ,Üsküdar’da Toptaşı Meydanı Sokağı’nda.Bir rivayete göre,Nevşehirli İbrahim Paşa 1704 yılında ününü duyduğu Abacı Dede’nin mezarının üstüne bu türbeyi yaptırmış.

Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi

Kanuni Sultan Süleyman tarafından Kaptan-ı Deryalığa getirilen Barbaros Hızır Hayrettin Paşa’nın türbesi.1546 yılında vefat eden Barbaros Hayrettin Paşa,vasiyetinde Barbaros Vakfiyesi’nde,Beşiktaş’taki medrese yanına defnedilmesini ve kabrinin üzerinde kandil yakılmasını istemiş.Pencere üstü ve kubbesi kalem işleriyle süslü.

Eyüp Sultan Türbesi

İstanbul’un en sık ziyaret edilen türbesi Eyüp Sultan,bu kutsal ayda yine dolup taşacak.Hz.Muhammed’in ordusunda sancaktar olan Hz.Eyyub El-Ensari’nin mezarı olan türbe,1459 yılında Eyüp Sultan Camii’yle birlikte yapılmış.Dışı çinilerle bezeli türbe,sekizgen planlı ve bir kubbeli.İç kısımdaki ahşap sandukanın üzeri simle işlenmiş yazılarla süslü. Eyüp Sultan Türbesi sabah saatleri iftar sonrası saatlere nazaran daha az kalabalık oluyor.

Fatih Sultan Mehmet Türbesi

Gebze yakınlarındaki Tekfur Çayırı’nda 51 yaşında vefat eden Fatih Sultan Mehmet’in mezarı Fatih Camii Külliyesi içinde bulunuyor.1482 yılında,Sultan II.Beyazıd’ın inşa ettirdiği türbenin iç kısmı altın ve gümüş işlemelerle süslenmiş.İstanbul’u fetheden padişahın mezarı,yalnızca bu kutsal günlerde değil,her zaman ziyaretçi akınına uğruyor.Şehir dışında günübirlik ziyaret için gelenler var.

Gül Baba Türbesi

Gül Baba Türbesi,Galatasaray Lisesi’nde yanındaki Yeni Çarşı Caddesi’nden yokuş aşağı inerken sağ tarafta bulunuyor.Galatasaray Lisesi’nin kurulmasını sağlayan Gül Baba efsanesi şöyle:Galatasaray Lisesi’nin bulunduğu kırsalda avlanan Sultan II.Bayezıd fırtınaya tutulur;kulübesinde gül yetiştiren Gül Baba’nın evine sığınır.Padişah Gül Baba’nın kendisinden bir şey dilemesini ister.O da burada bir okul açmasını ister.Mekteb-i Sultani böylelikle kurulmuş olur.

Merkez Efendi Türbesi

Sıtma hastalarına deva olacak suyu bulan dini alimi Merkez Efendi’nin mezarı olan Merkez Efendi Türbesi,Zeytinburnu Mevlanakapı’da bulunuyor. Tekkenin bahçesinde suyun çıktığı yer niyet kuyusu adıyla ünlenmiş;buranın çok sık uğranılan bir ziyaret yeri olmasında etkili olmuş.

Oruç Baba Türbesi

Ramazan’ın ilk günü Türkiye’nin dört yanında gelip insanların ziyaret ettiği Oruç Baba Türbesi,Şehremini’de.Çok yoksul olduğu için orucunu sirke ve ekmekle açmak zorunda kalan bir zatın burada yattığına inanılıyor.Bazı kaynaklarda bu kabir bir Halveti Şeyhi olan Mustafa Zekai Efendi’nin mezarı olarak geçmekte.

Tezveren Dede Türbesi

Tezveren Dede’nin türbesi Çemberlitaş’ta bulunuyor.Mezarda yatan Şeyh Ali Efendi’nin vaazını dinleyenlerin yüzünün hemen nurlandığına dair bir efsane var.Zengin olmak isteyenler buraya bozuk para bırakıyor.

Tuzcu Baba Türbesi

Beşiktaş,Türkali Mahallesi’nde bulunan Fatih Sultan Mehmed’in Tuzcubaşısı’na ait olan türbe.Tuzcu Baba Türbesi kare planlı ve üzeri basık kubbeli bir yapı.Kapı güney duvarında.Türbenin içinde ahşap bir sanduka var.Ramazan ayında dolup taşmakta.Tuzcu Baba’nın hakkında İstanbul’un fethi sırasında ordunun tuzu bitince toprağa havanda döve döve tuz haline getirdiğine dair bir efsane bulunuyor.

Yahya Efendi Türbesi

Mutasavvıf bilginlerden Şeyh Yahya Efendi’ye ait türbe Sultan II.Selim tarafından Mimar Sinan’a yaptırılmış.Beşiktaş’ta Yıldız Parkı’nın yanında Yahya Efendi çıkmazında bulunuyor.Türbe en son 1873 yılında Pertevniyal Sultan tarafından tamir ettirilmiş.

Zeynep Kamil Türbesi

Zeynep Kamil Hastanesi’nin bahçesinde,Tek kubbeli ve sekiz köşeli.Bu türbede Sadrazam Yusuf Kamil Paşa,Prenses Zeynep Kamil ve Kavalalı Mehmet Ali Paşa yatıyor.Türbede Zeynep Kamil ailesinin 47 parça değerli eşyası camekanlarda sergileniyor.

Şeyh Mustafa Efendi Türbesi

Önceki İçerikFitre kimlere verilmeli
Sonraki İçerikAvea Müzik Nasıl İptal Edilir?
Günün 12 Saatini kesinlikle Bilgisayarları ve Telefonu ile geçiren ve Film ve Müzik dinlemekten hiç bıkmayan arada sırada fotoğraf çeken sıradan biri diyebiliriz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz