ideal-is-guvenligi-uzmanligi-egitimi
İş Güvenliği Uzmanlığı Kimler Katılabilir?
KİMLER MÜRACAAT EDEBİLİR
İş güvenliği uzmanı: İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere Bakanlıkça belgelendirilmiş mühendis, mimar veya teknik elemanı,
Teknik eleman: Teknik öğretmenler ile üniversitelerin fen veya fen-edebiyat fakültelerinin fizik veya kimya bölümleri veya iş sağlığı ve güvenliği programı mezunlarını,
ifade eder.

Kimler Neler Demiş?

avatar