Eş Anlamlı Kelimeler-Eş Anlamlı Sözcükler

8
4879

Anlamdaş Kelimeler Sözlüğü

A

Alfabe = abece
Abide = anıt
Acayip = garip
Acıma = merhamet
Açıkgöz = kurnaz
Ad = isim
Adale = kas
Adet = tane
Adıl = zamir
Adi = bayağı
Aferin = bravo
Affetmek = bağışlamak
Ahenk = uyum
Akıl = us
Aksi = ters
Al –kırmızı
Alaka –ilgi
Alaz = alev
Alelade = sıradan
Allah = Tanrı
Ama = fakat
Ama = kör
Amaç = erek
Amade = hazır
Amale = işçi
Amel = iş
Ana = anne
Anı = hatıra
Anıt = abide
Aniden = birden
Aniden = ansızın
Anlam = mana
Anlatım = ifade
Ant = yemin
Apse = iltihap
Araç = vasıta
Arıza = bozukluk
Arka = geri
Armağan = hediye
Art = arka
Arzu = istek
Asır = yüzyıl
Asil = soylu
Aş = yemek
Aşırmak = çalmak
Ata = cet
Atak = girişken
Atamak = tayin etmek
Atölye = işlik
Avare = serseri(aylak)
Ayakyolu = hela
Aylak = serseri
Ayraç = parantez
Ayrıcalık = imtiyaz
Aza = üye
Acemi = toy
Adalet = hak
Aka = büyük
Aleni = açık
Ara = fasıla
Ayakkabı = pabuç

B

Bağışlamak –affetmek
Bağnaz = yobaz
Bakış = nazar
Barış = sulh
Basımevi = matbaa
Basit = yalın
Başkaldırı = isyan
Başkan = reis
Başkent = başşehir
Başvuru = müracaat
Batı = garp
Bayağı = adi
Bayındır = mamur
Bayındırlık = imar
Baytar = veteriner
Bazen = kimi
Bedava = parasız
Beden = gövde
Beğeni = zevk
Belde = şehir
Belge = vesika
Bellek = hafıza
Bencil = egoist
Benlik = kişilik
Beraber = birlikte
Bereket = bolluk
Berrak = duru
Besin = gıda
Beyanat = demeç
Beyaz = ak
Beygir = at
Beyhude = boşuna
Biçare = zavallı
Biçim = şekil
Bilakis = tersine
Bilgin = alim
Bilgisiz = cahil
Bilhassa = özellikle
Bilim = ilim
Bilgisiz = cahil
Bilinç = şuur
Bina = yapı
Birden = ani
Birdenbire = aniden
Birey = fert
Biricik = tek
Bitki = nebat
Boylam = meridyen
Bozkır = step
Bucak = nahiye
Buğu = buhar
Buhran = bunalım
Buyruk = emir
Büro = ofis (yazıhane)
Bacı = kız kardeş
Baş = kafa

C

Cahil = bilgisiz
Caka = gösteriş
Camekan = vitrin
Canlı = diri
Cazibe = çekim
Cehalet = bilgisizlik
Celse = oturum
Cenk = savaş
Cenup = güney
Cerahat = irin
Cerrah = operatör
Cesur = yürekli
Cet = ata
Cevap = yanıt
Ceviz = koz
Cılız = sıska
Ciddi = ağırbaşlı
Cihaz = aygıt
Cihet = yön
Cilt = ten
Cimri = pinti
Cimri = hasis
Cin = tür
Civar = yöre
Cömert = eli açık
Cümle = tümce
Cılız = sıska
Ciddi = ağırbaşlı
Cihaz = aygıt
Cihet = yön
Cilt = ten
Cimri = pinti
Cimri = hasis
Cins = tür
Civar = yöre
Cömert = eli açık
Cümle = tümce
Çabuk = acele
Çağ = devir
Çağdaş = modern = uygar
Çağrı = davet
Çayır = davet
Çehre = yüz
Çeşit = tür
Çeviri = tercüme
Çığlık = feryat
Çılgın = deli
Çizelge = cetvel
Çoğunluk = ekseriyet
Çok = fazla
Çamur = balçık
Çare = deva

D

Dahil = iç
Daimi = sürekli
Darbe = vuruş
Dargın = küs
Darılmak = küsmek
Davet = çağrı
Defa = kez
Değer = kıymet
Değerli = kıymetli
Değnek = sopa
Deli = çılgın
Delil = kanıt
Deneme = tecrübe
Denetim = kontrol
Deney = tecrübe
Deprem = zerzele
Dergi = mecmua
Derhal = hemen
Deri = ten
Derslik = sınıf
Devamlı = sürekli
Devinim = hareket
Devir = çağ
Devir = tur
Devre = dönem
Dışalım = ithalat
Dışsatım = ihracat
Diğer = başka
Dil = lisan
Dilbilgisi = gramer
Diri = canlı
Dize = mısra
Doğa = tabiat
Doğal = tabii
Doğu = şark
Doktor = hekim
Donuk = mat
Doruk = zirve
Dönemeç = viraj
Döşek = yatak
Duru = berrak
Durum = vaziyet
Duygu = his
Düş = rüya
Düşünce = fikir
Düzen = seviye
Düzmece = sahte
Düzyazı = nesir
Dilek = istek
Dizi = sıra
Dost = arkadaş

E

Ebat = boyut
Ebedi = sonsuz
Ebeveyn. Ana = baba
Edat = ilgeç
Efe = zeybek
Egoist = bencil
Ehemmiyet = önem
Ek. İlave
Eklem = mafsal
Ekonomi = iktisat
Elbise = giysi
Emir = buyruk
Emniyet = güvenlik
Ender = nadir
Endişe = kaygı
Endüstri = sanayi
Enkaz = yıkıntı
Enlem = paralel
Entari = giysi
Enteresan = ilginç
Erek = amaç
Esas = temel
Eser = yapıt
Esir = tutsak
Etki = tesir
Etraf = çevre
Evvel = önce
Eylem = fiil
Eylemsi = fiilimsi
Ev = konut
Edebiyat = yazın
Eda = verme

8 YORUMLAR

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz