2011 yılı itibariyle emekli aylık ve ikramiyeleri

1
1271

Her yıl olduğu gibi bu yılda, emekli aylıklarını yayınlayacağız. Yayınlayacağımız hesaplama, 5 Ocak 2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan resmi artışlar esas alınarak düzenlenmiştir. Torba kanun çıktıktan sonra ayrıca hesaplama yapılması gerekecektir. Mühendis, Mimar, Şube Müdürü, Şef, genel müdür, milletvekili, hakim ve savcı, askeri personel, uzman tabip, tabip, mülki idare amirleri, diğer sağlık hizmetleri personeli gibi unvanlarda çalışanların emekli olduğunda ne kadar aylık ve ikramiye alacağına ilişkin listeler için başlığa tıklayınız.

Her yıl olduğu gibi bu yılda, emekli aylıklarını yayınlayacağız. Yayınlayacağımız hesaplama, 5 Ocak 2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan resmi artışlar esas alınarak düzenlenmiştir. Torba kanun çıktıktan sonra ayrıca hesaplama yapılması gerekecektir. Mühendis, Mimar, Şube Müdürü, Şef, genel müdür, milletvekili, hakim ve savcı, askeri personel, uzman tabip, tabip, mülki idare amirleri, diğer sağlık hizmetleri personeli gibi unvanlarda çalışanların emekli olduğunda ne kadar aylık ve ikramiye alacağına ilişkin listeler….

MÜHENDİS, MİMAR, DOKTOR UNVANLARI, BİRİNCİ DERECE DÖRDÜNCÜ KADEME, EK GÖSTERGE RAKAMLARI 3600 OLAN GRUP

HiZMET YILI AYLIK iKRAMiYE

25 1.453 48465

27 1.492 52343

29 1531 56220

30 1550 58159

32 1,589 58159

ŞUBE MÜDÜRÜ, UZMAN, ŞEF, MEMUR, POLİS MEMURU;

– BİRİNCİ DERECE DÖRDÜNCÜ KADEME, EK GÖSTERGE RAKAMLARI 2200 OLAN GRUP (YÜKSEKOKUL)

HiZMET YILI AYLIK iKRAMiYE

25 1124 37469

27 1154 40466

29 1184 43464

30 1199 44962

32 1228 44962

– 2. DERECE 6. KADEME, EK GÖSTERGE RAKAMLARI 1600 OLAN GRUP (YÜKSEKOKUL)

HiZMET YILI AYLIK iKRAMiYE

25 960 32032

27 986 34595

29 1012 37157

30 1025 38439

32 1050 38439

2. DERECE 6. KADEMEYE, EK GÖSTERGE RAKAMLARI 1100 OLAN GRUP (YÜKSEKOKUL MEZUNU OLMAYANLAR)

HiZMET YILI AYLIK iKRAMiYE

25 937 31258

27 962 33758

29 987 36259

30 1000 37509

32 1025 37509

Genel müdür yardımcısı, bakanlık müstakil daire başkanları, I.hukuk müşavirleri, bakanlık il müdürleri, gelir idaresi dairesi başkanı, vergi dairesi başkanı, teftiş kurulu başkanı

1. derece 4. kademe, 3600 ek gösterge, 12000 makam tazminatı ve görev tazminatı

HiZMET YILI AYLIK iKRAMiYE

25 21097 48465

27 2236 52343

29 2274 56220

30 2294 58159

32 2333 58159

DAİRE BAŞKANLARI, 1. DERECE 4. KADEME, 3000 EK GÖSTERGE, 10000 MAKAM TAZMİNATI VE GÖREV TAZMİNATI

HİZMET YILI AYLIK İKRAMİYE

25 1780 38708

27 1811 41804

29 1842 44901

30 1858 46449

32 1889 46449

BAKANLIK ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ, BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRİ, SAVUNMA SEKRETERİ, CEZAEVİ MÜDÜRÜ, NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRÜ, OKUL MÜDÜRÜ, ÖĞRETMEN, MÜZE MÜDÜRÜ, ÜNİVERSİTE GENEL SEKRETER YARDIMCISI, BANKA ŞUBE MÜDÜRLERİ, TAPU VE KADASTRO MÜDÜRÜ, KANDİLLİ RASATHANE MÜDÜRÜ, FAKÜLTE SEKRETERİ, A.O.Ç.MÜDÜR YARDIMCISI, TAPU SİCİL MÜDÜRÜ, YURT MÜDÜRÜ

1. DERECE 4. KADEME, 3000 EK GÖSTERGE

HİZMET YILI AYLIK İKRAMİYE

25 1161 38708

27 1192 41804

29 1223 44901

30 1238 46449

32 1269 46449

ANAYASA MAHKEMESİ ÜYELERİ, YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCI VEKİLİ, BİRİNCİ SINIF HAKİM VE SAVCILIKTA ÜÇ YILIMI DOLDURUP YARGITAY VE DANIŞTAY ÜYELİĞİNE SEÇİLME HAKKINI KAYBETMEMİŞ OLANLAR, ADALET BAKANLIĞI MÜSTEŞARI, YARGITAY, ÜYELERİ, DANIŞTAY ÜYELERİ, BİRİNCİ SINIF HAKİM VE SAVCILAR,

1. DERECE 4. KADEME, 7600 EK GÖSTERGE, 24000 MAKAM TAZMİNATI VE TEMSİL TAZMİNATI

HİZMET YILI AYLIK İKRAMİYE

35 3695 77953

37 3747 77953

39 3799 77953

40 3825 77953

42 3877 77953

44 3929 77953

MİLLETVEKİLLERİ,

1. DERECE 4. KADEME, 9000 EK GÖSTERGE, 45000 MAKAM TAZMİNATI VE TEMSİL TAZMİNATI

HİZMET YILI AYLIK İKRAMİYE

25 4978 73015

27 5036 78856

29 5095 84697

30 5124 87618

32 5182 87618

38 5358 87618

40 5416 87618

PROFESÖRLER – 4 YILINI TAMAMLAMIŞ OLANLAR –

1. DERECE 4. KADEME, 6400 EK GÖSTERGE, 21000 MAKAM TAZMİNATI VE TEMSİL TAZMİNATI

HİZMET YILI AYLIK İKRAMİYE

30 3226 72191

34 3322 72191

36 3370 72191

38 3418 72191

42 3514 72191

44 3563 72191

BİRİNCİ SINIF MÜLKİ İDARE AMİRLERİ

1. DERECE 4. KADEME, 5800 EK GÖSTERGE, 16000 MAKAM TAZMİNATI VE TEMSİL TAZMİNATI

HİZMET YILI AYLIK İKRAMİYE

30 2745 65779

32 2789 65779

34 2833 65779

36 2876 65779

38 2920 65779

40 2964 65779

42 3008 65779

SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFINDA GÖREV YAPANLARA ÖDENEN EMEKLİ AYLIK VE İKRAMİYE TUTARLARI;

Uzman Tabip, Tabip, Diş Hekimi, Uzman Veteriner Hekim, Veteriner Hekim, Eczacı, Biyolog, Tıpta Uzmanlık Tüzüğünde belirtilen dallarda uzmanlık belgesi alanlar veya bu dallarda uzmanlık unvanını doktora aşaması ile kazanmış bulunanlar için;

DERECE /KADEME EK GÖSTERGE HİZMET YILI AYLIK İKRAMİYE

1/4 3600 20 1352 38648

1/4 3600 24 1433 46497

1/4 3600 26 1473 50404

1/4 3600 28 1512 54281

1/4 3600 30 1550 58159

2/3 3000 20 1069 30551

2/3 3000 22 1101 33661

2/3 3000 24 1134 36780

2/3 3000 25 1150 38344

DİĞER SAĞLIK BİLİMLERİ LİSANSİYERİ GRUBUNDA OLANLAR İÇİN;

DERECE /KADEME EK GÖSTERGE HİZMET YILI AYLIK İKRAMİYE

1/4 3000 20 1079 30842

11/4 3000 24 1144 37130

1/4 3000 26 1176 40256

1/4 3000 28 1207 43353

1/4 3000 30 1238 46449

2/3 2200 20 1034 29560

2/3 2200 22 1065 32570

2/3 2200 24 1097 35591

2/3 2200 25 1113 37105

KADROLARI SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFINDA OLANLARDAN YUKARIDA SAYILANLAR DIŞINDA KALANLARDAN YÜKSEKÖĞRENİM GÖRENLER İÇİN;

DERECE /KADEME EK GÖSTERGE HİZMET YILI AYLIK İKRAMİYE

1/4 2200 20 1044 37105

1/4 2200 24 1108 35940

1/4 2200 26 1139 38967

1/4 2200 28 1169 41965

1/4 2200 30 1199 44962

2/3 1600 20 901 25285

2/3 1600 22 912 27868

2/3 1600 24 939 30461

2/3 1600 25 952 31761

MEMUR EMEKLİSİNE ÖDENEN ASGARİ AYLIK

901 TL. Ayrıca bu tutarın % 4 ü oranında ek ödeme ilave edilecektir.

2011 YILI BİRİNCİ 6 AYLIK DÖNEM İÇİN BAKANLAR KURULUNCA KARARA BAĞLANAN MEMUR MAAŞ KATSAYILARINA GÖRE AYLIK VE İKRAMİYE TUTARLARI HESAPLANMIŞTIR.

BAKANLAR KURULU KARARI 5,1,2011 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR.

TSK. MENSUPLARI

Albay

Derece-kademe : 1/4

ek gösterge : 4800

makam, görev tazminatı : 13000

Hizmet yılı — aylık– ikramiye

25— 2403– 53267

27— 2446— 57528

29— 2488– 61790

30— 2509– 63920

32— 2552— 63920

Kıdemli albay

Derece-kademe : 1/4

ek gösterge : 5800

makam, görev tazminatı: 16000

Hizmet yılı aylık ikramiye

25 2635 54816

27 2679 59201

29 2723 63586

30 2745 65779

32 2789 65779

Yarbay

Derece-kademe : 1/3

ek gösterge : 3600

makam, görev tazminatı: 10000

Hizmet yılı aylık ikramiye

25 2070 48372

27 2109 52242

29 2148 56112

30 2167 58047

32 2206 58047

Diğer subaylar ile astsubaylardan birinci dereceye yükselmiş bulunanlar (1.DERECE 1.KADEME)

ek gösterge rakamları: 3600

Hizmet yılı aylık ikramiye

25 1445 48187

27 1484 52042

29 1522 55896

30 1541 57824

32 1580 57824

Diğer subaylar ile astsubaylardan ikinci derecede bulunanlar (2.DERECE 3.KADEME)

Ek gösterge rakamları: 3000

hizmet yılı aylık ikramiye

25 1150 38344

27 1181 41411

29 1211 44479

30 1227 46012

32 1257 46012

NOT; AYLIK TUTARLARININ % 4 ORANI EKLENECEKTİR.

2011 YILI BİRİNCİ 6 AYLIK DÖNEM İÇİN BAKANLAR KURULUNCA KARARA BAĞLANAN MEMUR MAAŞ KATSAYILARINA GÖRE AYLIK VE İKRAMİYE TUTARLARI HESAPLANMIŞTIR.

BAKANLAR KURULU KARARI 5,1,2011 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR.

Önceki İçerikDevlet su İşleri, KPSS ile atama yapacağı kadroları açıkladı
Sonraki İçerik2011 Model Opel Insignia Fiyatı
Günün 12 Saatini kesinlikle Bilgisayarları ve Telefonu ile geçiren ve Film ve Müzik dinlemekten hiç bıkmayan arada sırada fotoğraf çeken sıradan biri diyebiliriz.

1 Yorum

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz