Güzel Aşk Sözleri

0
1584

Aşk seçimdir.
Octavio Paz,

Aşk zamanla artar.
A. Puşkin

Aşk bir sırdır.
Eflatun

Aşk seçimdir.
Octavio Paz

Aşk zamanla artar.
A. Puşkin

Aşk kalbin güneşidir.
Voltaire

Aşk her şeyi eşit kılar.
Cervantes

Aşk sızlamaz, bağırır.
Shakespeare

Gerçek aşk hafızada yaşar.
Tolstoy

Aşk, her şeye galip gelir.
Virgilius

Aşk imiş alemde her ne var.
Fuzuli

Gerçeklerin en gerçeği aşktır.
Bailey

Aşk birlikte saçmalamaktır.
Paul Valery

Kin taraf tutar, aşk daha da çok.
Goethe

Aşkın gelişi, aklın gidişidir.
Antonie Bret

Aşk heyecanına düşen dilsiz olur.
Fuzuli

Aşktan söz ede ede insan aşık olur.
Pascal

Aşk, ikiyken bir olmak demektir.
V Hugo

Aşk, büyüktür ama sonsuz değildir.
Balzac

Aşk, yaşamanın tam şeklidir.
A H. Tanpınar

Aşk genellikle bir evlilik meyvesidir.
Moliere

Aşkın hissi ifadesi müziktir.
M.de. Unamuno

Aşk ve şüphe bir arada bulunmaz.
H. Cibran

Yakınmak, aşkın ölümüdür.
Marlene Dietrkh

Aşık, yüz bulamayan adamdır.
Ahmet Haşim

Aşk ve öksürük saklanamaz.
George Herbert

Kendi kendine konuşmaktır aşk.
Cezmi Ersöz

Hayat bir çiçek, aşk onun balıdır.
Viaor Hugo

Hakiki aşk ızdırap çeker ve sessizdir.
O. Wide

Aşk şarabından içen aşık ayılmaz.
Aşık Veysel

Aşk bir deniz, kadın onun kıyışıdır.
Victor Hugo

Dertsiz aşk, tam aşk değildir.
Feridüddin Anar

Gözlerin konuştuğu dil her yerde aynıdır.
Dr. Ivy

Aşk kılavuz istemez, tek başına yol alır.
M. İkbal

Aşk da yaş gibidir, saklanamaz.
Thomas Dekker

Aşk kulübeyi altından bir saraya benzetir.
Holty

Aşkın en iyisi özgür ve korkusuz olanıdır.
Russell

Aşk ancak ondan kaçmakla yenilebilir.
Fenelon

Aşk bir çingene çocuğudur, yasa tanımaz.
Bizet

Aşkı aşktan başka bir şey söndüremez.
Mevlana

Aşk, gülü dikenle avuçlamak demektir.
Stendhal

Aşk cennetin dilinden bize kalan tek anıdır.
Bulor

Hem aşık hem de akıllı olmak olanaksızdır.
Bacon

Benim bir tek bilgim vardır, o da aşktır.
Sokrates

Hikmet akılda değildir, fakat aşktadır.
andre Gide

İlk ve son aşkımız, kendimize karşı olandır.
Bovee

Aşk öğretilmez! Kendiliğinden doğar.
Sultan Veled

Karşılıklı aşk gibi mutluluk yoktur.
George Harben

Aşk, aşık ile maşuk arasında bir maskedir.
H. Cibran

Aşk, bıkmakla ölür, unutmakla gömülür.
La Bruyere

Aşk değil, aşkın eksikliği körlüktür.
Glenıvay Wescott

Aşkın olduğu yerde yaşam vardır.
Mahatma Gandi

Sevmesini bilenler, ancak büyük adamlardır.
Balzac

Aşkın ilk soluğu mantığın son soluğudur.
Antoine Bret

Aşk mutluluğu öldürür, mutluluk aşkı.
M.de. Unamuno

Aşk, kızıl gibi geçirilmesi gereken bir hastalıktır.
Tolstoy

Aşk yerini bulunca asla değiştirmeyin.
Sextus Propertius

Aşk her şeyin başlangıcı, ortası ve sonudur.
La Cordaire

Aşk, utanma ve çekinmenin olduğu yerde vardır.
Dr. Ivy

Aşkı tatmayan aşkın yarasına ilaç olamaz.
Shakespeare

Aşık gözleriyle bakmaz, duygularıyla bakar.
Shakespeare

Aşk, evliliğin şafağı, evlenme aşkın akşamıdır.
De Finod

Aşk, sizi istenme isteğiyle dolduran bir hastalıktır.
Lautrec

Aşk aklın üzerinde hayalgücünün zaferidir.
H.L Mencken

Sevgi her şeyi fetheder, bizde sevgiye teslim olalım.
Virgil

Aşk, ülkesini kılıçsız idare eden bir kraldır.
George Harbert

Aşk nedir? Kişinin kendinden çıkma ihtiyacı.
C. Baudelahe

Aşkın sefası yok değil amma cefası çok.
Şeyhülislam Yahya

Aşk, gözbebeğinin önündeki cam sileceğidir,
Julian Bames

Aşkı gerçekten isterseniz sizi bekler bulacaksınız.
Oscar Wilde

Aşk, ne geçmiş ne gelecek tanıyan yegane ihtirastır.
Balzac

Güzelliğin on para etmez bu bendeki aşk olmasa.
Aşık Veysel

Aşk bir tablodur, onu doğa çizmiş ve hayal süslemiştir.
Voltatre

Tatmin edilmiş bir aşk, bütün güzelliğini kaybetmiştir.
Corneilk

Aşk, insana vakar, ağırbaşlılık, hatta güzellik verir.
Bemard Shatv

Aşk oduna (ateşine) yanmayanın, kalbi saf olmaz imiş.
Eşrefoğlu

Güçlü aşkların ürünü olan çocuklar iyi kabiliyetlerle doğar.
Eflatun

Aşk her zaman eski bir masaldır ama her zaman yepyenidir.
Heine

Söyleyenler hikmetin bilmez, bilenler söylemez.
Şeyhülislam Yahya

Aşk bıkılmayandır. Her şeyden bıkılabilir ama aşktan hayır.
Duclos

Özgürlük aşk değildir, yalnız aşkın kapısıdır.
Franz Xaver Von Baader

Aşkı seçme özgürlüğünün gerçekleşmesi olanak dışıdır.
Octavio Paz

Aşktan kurtulmak, ona tutulmak kadar kolay değildir.
Thomas Hardy

Erkeğin yaradılışında sevmek yoktu. Ona aşkı öğreten kadındır.
Geraldy

En devamlı aşk, karşılık beklemeden duyulan aşktır.
Somerset Maughatn

Gerçek aşk, karşılık olarak hiçbir şey beklemediğin yerde başlar.
Exupery

Aşk dünyanın en tatlı mutluluğu ile en derin acısından yaratılmıştır.
Bailey

Aşık olduğum için deliyim, bunu söyleyebildiğim için de değilim.
Werther

Aşık, elinde ne yoksa onu ister, elinde olanı istemez.
Titus Maccius Plautus

Aşk nedir? Bir bedende iki ruh. Dostluk? İki bedende bir ruh.
Joseph Roux

Bir aşkın açtığı yaraya ancak yeni bir aşk merhem olur.
Cenah Şahabeddin

Aşkımı bildiler lakin, aşkımın kime ait olduğunu bilemediler.
Muhyiddin Arabi

Ey aşk, güzel ve kısasın… Aşk insanı birliğe, bencillik yalnızlığa götürür.
Sebiller

Aşk: cennetle cehennem arası işleyen trende bir mevsimlik bilet.
Don Dickerman

Aşk herkesin bahsettiği fakat kimsenin görmediği bir hayaldir.
LaRochefoucault

Aşk, akıllı, aptal demeden, bütün insanlara bulaşan bir hastalıktır.
Albert Camus

Yaşam belirtisinin kökeninde duygulanma; duygulanmanın da temeli aşktır.
Freud

Aşk yaşamdır deriz, ancak umutsuz, inançsız aşk ölümden beterdir.
Albert Hubbart

Aşka “delilik” diyen insan, hayatın sırrına ebediyen bigane kalsın.
Muhammed ikbal

Yüz kişinin içinde aşık, gökte yıldızlar arasında parıldayan ay gibi belli olur.
Mevlana

Bir şey kendimiz için iyi, yani uygun gibi sunulmuşsa ona karşı aşk duyarız.
Descartes

Kadınların büyük tutkusu aşkı ilham etmektir. İnsanı aşkın güzellikleri yaşatır.
Moliere

Aşkın en büyük mucizesi, kendi varlığına hepimizi inandırmasıdır.
Cenab Şebabeddin

Aşk erkeklerin hayatında bir olay sayılır, kadınların hayatındaysa bir tarihtir.
M. de Stael

Aşkı kitaplara soktukları iyi oldu, yoksa belki de başka yerde yaşayamayacaktı.
Faulkner

Aşk yaşamında kadın, ancak hünerli bir çalgıcının elinde dile gelen bir lir gibidir.
Balzac

Hiç kimse uzun süre evli kalmadıkça gerçek aşkın ne olduğunu anlayamaz.
Mark Twain

Kadın olsun, kitap olsun cildine aldanmayıp içindekilere bakılmalıdır.
Cenap Şebabettin

İstek, hareket, genişleme, yön veren tezlere bilgelik eklendiğinde aşk olur.
Jacob Boehme

Aşkı anlatabilmek için yeryüzünde varolan dillerden başka bir dil ister.
Eugene Delacroix

Aşk kızamığa benzer, insan ne kadar geç yakalanırsa o kadar ağır geçer.
Douglas Ferrola

Tatmin edilmemiş aşklar, başka alanlarda büyük eserler meydana getirirler.
Schopenhauer

İnsan ne kadar büyük ruhlu olursa, aşkı o kadar derin bir şekilde duyar.
Leonardo da Vinci

Sadece aşk normal şeyleri alışılagelmişin dışında görmemizi sağlar.
Alejandro de Solminihac

Aşkın eksikliği değil, arkadaşlığın eksikliği bir evliliği mutsuz yapar.
Friedrich Nietzsche

Aşk köprü kurmaktır. İnsanlar köprü kuracaklarına duvar ördükleri için yalnız kalırlar.
Newton

Değişiklikle karşılaşınca değişen aşk, aşk değildir… Aşk gözle değil ruhla görülür.
Shakespeare

Yalnız akıllı bir insan sevmesini bilir. Sevip de yitirmek, sevmemiş olmaktan daha iyidir.
Seneca

Aşk, iki yalnızlığın birbirine dokunması, birbirini koruması ve selamlamasıdır.
Rainer Maria Rilke

Aşk, kalbimizin saygısız misafiridir. Bize sormadan gelir, bize sormadan gider.
Cenap Sahabettin

Aşk, davaya benzer, cefa çekmek de şahide. Şahidin yoksa davayı kazanamazsın ki.
Mevtana

Rüzgar ateş için ne ise, ayrılık da aşk için odur; ufak alevi söndürür, büyük alevi canlandırır.
Bussy

İnsan kalbindeki gerçek aşk, dört nala giden bir at gibidir; ne dizgin tutar, ne söz dinler.
Konfiçyus

Aşık olmayanlar, akıllı bir adamın sıradan bir kadın için acı çekmesini anlayamazlar.
Marcel Proust

Aşk, coşku ve tutku olduktan sonra insan hiç sarsılmaz, bunlar olmayınca yaşam neye yarar.
Stendhai

İnanın bana, dünyada aşka ve tutkuya yetenekli bir kalpten daha saygıdeğer bir şey yoktur.
Goethe

Ah! Bu kadar okudum, bu kadar öykü ya da destan duydum, aşkın yolu asla düz gitmiyor.
Shakespeare

Aşk, coşku ve tutku olduktan sonra insan hiç sarsılmaz. Bunlar olmayınca yaşam neye yarar?
Stendhai

Eros’un kadının ruhunda çöreklenmiş duran muazzam gücünü serbest bırakmamız gerekiyor.
Ericajong

Çok güvenirseniz aldatılabilirsiniz fakat yeteri kadar güvenmezseniz de çok acı çekebilirsiniz.
Frank Crane

Seninle bir pergelin iki ayrı kolları gibiyiz ne kadar dönersen dön yine aynı yerde karşılaşacağız.
Ömer Hayyam

Aşk, bir defa ayaklar altında çiğnendikten sonra bir daha doğrulmayacak kadar nazik bir çiçektir.
George Sand

Aşk parçalanan bir bütünün iki ayrı cisimde karşılaşmasından hâsıl olmuş karşı konulmaz bir arzudur.
Saint Agustin

Toy aşk “Seni seviyorum çünkü sana ihtiyacım var”, olgun aşk “Sana ihtiyacım var çünkü seni seviyorum” der…
Erich Fromm

Hayatınızda bir defa gerçek aşkı bulacaksınız, eğer şanslıysanız hayatınızın geri kalanını onunla geçirebilirsiniz.
Donna Eileen

Mevcut bir aşkı uzun zaman gizleyecek veya bulunmadığı yerde o-nu var gibi gösterecek bir yüz örtüsü yoktur.
La Rochefoucauld

Bir kadın eğer erkeğinin gözünde ikinci planda olacağını hissederse onu sevemez; aşk saygı ve arzu olmadan sadece arkadaşlıktır.
George Sand

Gerçek aşk sessizce gelir. Flamayla ya da yanar döner ışıklarla değil. Çanların çaldığını duyuyorsanız kulaklarınızı kontrol edin.
Erich Segal

Aşklar, ovaları kaplamış olan muazzam ordulara benzer… Daha dün, bütün ihtişamı ile orada iken, bugün ararız, yerinde yeller eser.
Montherlant

Büyük insanlarda, liyakat sahibi olanların kendilerini budalaca aşka kaptırdıkları görülmez. Büyük ruhlar ve büyük işler aşkla uzlaşmaz.
François Bacon

Sizden ne aşk bekliyorum, ne şaşkınlık, ne alay, ne küçümseme… Ama ben her zaman bütün kadınların yüreğinde şefkat ve dostluk sınırlarında bulunan bir duygunun var olduğundan kuşkulanmışımdır.
Bakaç

Kötülükler aşktan uzaklaşma oranında birtakım derecelere sahiptir ve kötülük aşka yaklaşmak için sarf ettiği güç oranında erdeme yaklaşmış olur.
Dante

Bir aşkı başka aşk söndürebilir. Aşkta ne yükseklik ne alçaklık ne de akıllılık ve akılsızlık vardır. Aşk öyle engin bir denizdir ki, ne kenarı vardır ne de ucu bucağı.
Mevtana

Aşk mutluluğunu evlendikten sonra da sürdürebilseydik, dünya cennet olurdu. Duygulu gönüller sevginin her türlüsü için duygulu değil mi?
J.J.Rousseau

Hareket etmenin nedeni istek ve sevmektir, bu ise düşünmektir. Aşk tutkudur. İyi ya da kötünün ne olduğunu fark edemeyen insan nasıl sevebilin
Epiktet

Aşk hatalara karşı daima kördür, daima mutluluklara meyillidir. Kanun tanımaz, kanatlıdır ve tutuklanamaz. Kafaların bütün zincirlerini kırar geçer.
William Blake

Önceki İçerikGüzel Bir Aşk Yazısı
Sonraki İçerikEn Etkileyici Aşk Yazıları
Günün 12 Saatini kesinlikle Bilgisayarları ve Telefonu ile geçiren ve Film ve Müzik dinlemekten hiç bıkmayan arada sırada fotoğraf çeken sıradan biri diyebiliriz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz