Askerlik erteleme tecil işlemi nasıl yapılır?

31
7724

Öğrencilerin askerlikleri 1111 sayılı askerlik kanununun 35/C maddesi ile belirlenen esaslar çerçevesinde;

ERTELEME ESASLARI :

Yurt içindeki öğretim kurumlarında okuyanların okula kayıtlarında bir defa, kayıtlı oldukları askerlik şubesine gönderilen öğrenci durum belgelerine istinaden, azami öğrenim süresi ve 29 yaş sınırına kadar ertesi yıla bırakılmaktadır.

Yurt dışındaki öğretim kurumlarında okuyan öğrenciler için, her yıl bulundukları bölgedeki eğitim müşavirliği/ataşeliği veya konsolosluk tarafından düzenlenip, onaylanarak ilk seferinde derhal, takip eden yıllarda en geç o yılın 31 Ekim tarihine kadar kayıtlı askerlik şubelerine gönderilen öğrenci durum belgelerine istinaden, azami öğrenim süresi ve 29 yaş sınırına kadar(açık öğretim programlarında ayrıca, aynı sınıfta iki yıl üst üste kalmadıkları sürece) ertesi yıla bırakılmaktadır.

Öğrencilerin, mezuniyet, ilişik kesilme, yatay geçiş, ilave öğrenim süresi kazanma, kayıt dondurma, kayıt canlandırma, kayıt yeniletmeme, yeniden kayıt gibi durumları (açık öğretim programlarında ayrıca, aynı sınıfta iki yıl üst üste kalma) en geç iki ay içinde kayıtlı bulundukları askerlik şubelerine öğrenci durum belgesi ile bildirilmesi gerekmektedir.

Bitirdiği eğitim-öğretim kurumunun dengi veya daha aşağı seviyedeki (2 yıl süreli meslek yüksek okulunu bitirip tekrar 2 yıl süreli bir başka meslek yüksek okulunda/4 yıl süreli bir fakülteyi bitirip, tekrar 4 yıl süreli bir başka fakülte veya 2-3 yıl süreli bir yüksek öğrenim kurumunda okuyanlar) bir okulda okuyanların öğrencilikleri nedeniyle askerlikleri ertelenmemektedir.

Örgün öğretim lisans öğrencisi iken okuduğu alan dışında açıköğretim fakültesine, meslek yüksekokulu öğrencisi iken, okuduğu alan dışında açıköğretim fakültesine, açıköğretim fakültesi öğrencisi iken okuduğu alan dışında (kayıt sildirme şartı aranmaksızın/ okuduğu alan içinde ise kayıt sildirmek şartıyla) örgün öğretime, (bitirdikleri okulun aynı veya daha altı seviyesinde değilse) kayıt yaptıranların aynı anda iki yükseköğretim kurumunda okumalarına olanak sağlandığından, bunların ertesi yıla bırakma işlemleri yapılır.

Aynı anda iki yükseköğretim kurumunda okuyanların bu okulların birinden mezun olmaları halinde diğer okuldaki öğrenciliği nedeniyle ertesi yıla bırakma işlemi yapılmaz.

İNTIBAK :

2 veya 3 yıllık önlisans programlarından mezun olup da lisans programlarına devam edebilmek için ÖSYM’ ce açılacak dikey geçiş sınavlarına katılacaklar ile kendi alanlarındaki açıköğretim lisans programlarına sınavsız kayıt yaptıracaklar, kayıt yaptıracakları celp dönemlerinden birinde bakaya kalsalar dahi askerlikleri ertesi yıla bırakılır.

4 yıl veya daha fazla süreli örgün öğretim lisans programlarına dikey geçiş yapabilmek için intibak programlarına kayıt yaptıranlar ertesi yıla bırakılır. Örgün öğretimde intibak programlarına devam edenlerden başarılı olamayanların (bu süre en fazla üç yarıyıldır.) okullarıyla ilişikleri kesilmektedir. Bu sebeple birinci defa ertesi yıla bırakılmaları sonucunda fakültelerin üçüncü sınıfına kayıt yaptırmaya hak kazandıklarına dair belge ibraz edemeyenlerin durumları okullarından sorulur ve olumlu cevap alınanların askerlikleri ertesi yıla bırakılır.

Ancak farklı alanlardaki açıköğretim lisans programlarına devam etmek isteyenlerin intibak programları sırasında süresiz sınav haklarından bulunması ve bu sırada öğrencilik haklarlından yararlanmamaları sebebiyle ertesi yıla terk işlemi yapılmaz.

AZAMI ÖĞRENCILIK SÜRELERI :

Hazırlık sınıflarında geçen süreler azami öğrencilik süresinin hesaplanmasında dikkate alınmamaktadır. Ayrıca, okulun yönetmeliğinde belirtilen mazeretleri nedeniyle kayıtlarını donduranların bu süreleri, bir dönem/sömestr olsa bile tam yıl olarak kabul edilmekte ve öğrencinin lehine değerlendirilerek azami öğrencilik süresine ilave edilmektedir. Bu süre hiçbir zaman iki yıl veya dört dönemi (sömestr) geçmez.

İşledikleri disiplin suçları sebebiyle en az bir dönem okuldan uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin de bu süreleri tam yıla tamamlanmak suretiyle azami öğrencilik sürelerine ilave edilir, ancak bu süre hiçbir zaman bir yıl veya 2 dönem/sömestri geçmez. Öğrenci kayıt dondurduğu/disiplin suçu nedeniyle okuldan uzaklaştırıldığı süre içinde öğrenci kabul edilir ve ertesi yıla terk işlemi yapılır.

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 44’üncü maddesi gereğince, azami öğrencilik süresi sonunda mezun olamayan son sınıf öğrencilerine (Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve açık öğretim programları hariç) ilave sınav hakkı verilir. Buna göre; mezun olabilmek için ara sınıflar dahil 3 ve daha az dersi olanlar dört dönem, 4 ve 5 dersten başarısız olanlar iki dönem, ilave iki dönem sonunda ders sayısını 3 veya daha az sayıya indiremedikleri sürece tekrar iki dönem olmak üzere birer yıllık sürelerle azami iki yıl (dört dönem) ertesi yıla terk edilir. 3 veya daha az sayıda dersi olanlara sınırsız sınav hakkı verildiğinden bunların askerlikleri ertelenmez.

Özel/Akşam ve Açık Liseler :

Açık öğretim liselerinde okuyan öğrencilerin askerlikleri ertelenmez. Akşam liselerinde okuyanların, 625 Sayılı Kanun gereğince kurulmuş özel liselerde okuyanların ve açık öğretim lisesi meslek programlarına devam edenlerin askerlikleri ise ertelenir.

Yurt Dışında Öğrenim Görenler :

Yurt dışında okuyan öğrencilerin askerliklerinin ertelenmesi öğrenciliklerinin Millî Eğitim Bakanlığınca tanınması şartına bağlıdır. Yasanın kendisine tanıdığı süre içinde yurt dışında öğrenime başladığı halde öğrenciliğinin tanınması çeşitli nedenlerle gecikmiş ve fiilen öğrenciliği devam edenlere Millî Eğitim Bakanlığı tarafından bildirilmesi durumunda altı aylık ek süre verilir. Bu süre içinde işlemlerini tamamlayanların ertelemesi yapılır.

Çıraklık/Meslek Eğitimi :

Çıraklık/meslek eğitimine katılanlar; yurt içinde 23 yaşını tamamladıkları yılın 31 Ekim tarihine, yabancı ülkelerde ise eğitimin bitimini takip eden 31 Ekim tarihine kadar, yurt içinde çıraklık eğitim merkezi müdürlükleri, yabancı ülkelerde konsolosluk veya çalışma ataşeliklerince doldurulup onaylanan belgeye istinaden ertelenir.

Sevk Tehirleri :

1111 sayılı askerlik kanununun 36 ncı maddesi gereğince; lise ve dengi okul mezunlarının, askerliklerine karar aldırarak dilekçe ile talep etmeleri durumunda işleme tâbi oldukları doğumluların sevk tarihinden itibaren 2 yıl, 2-3 yıllık yüksek okul mezunu veya 4 yıl ve daha fazla süreli fakülte terklerin ise, 1 yıl süreyle sevkleri tehir edilir.

Kimler Neler Demiş?

31 Yorum - "Askerlik erteleme tecil işlemi nasıl yapılır?"

avatar
alper
Ziyaretçi

bilgiler için teşekkürler

ferdi
Ziyaretçi

BN 1995 doğumluyum ilkokul 5incisinifi okuyorum askerliği teceil ettiren bilirmiyim

alp
Ziyaretçi

arkadaslar askerliği 38 yaşına askerlik ertelemesi mümkün

kaçak
Ziyaretçi

slm arkadaşlar ben 2011’de 5 yıllık tarih öğr bitirdim.İki yıllık erteleme hakkım 31 kasımda bitiyor.Tekrar erteleme hakkım var mı bilgisi olan yardımcı olsun teşekkürler.

Habib
Ziyaretçi

mrb ben açık öğretim öğrencisiyim askerliği kasım 2012 de tecil ettirdim ama bu sene kasımdan daha önce tecil ettirebilirmiyim yardımcı olursanız sevinirim teşekkürler. 🙂

Ahmet DALGALI
Ziyaretçi

Askerlik şübesine,Posta yolu ile öğrenci belgesi göndererek tecil işlemi yapılır mı?

Gezgin
Ziyaretçi

kişiyi görmedikçe işlem yapılmayabilir.Tabi arayıp şubeye sorarsanız daha iyi olabilir

yunus
Ziyaretçi

arkadaşlar merhaba. 01.11.1986 doğumluyum. 2011 yılında 4 yıllık üniversiteyi bitirdim. 31 temmuz 2013 tarihine kadar tecil yaptırdım. şu an da kadrolu öğretmenim. 1 yıl daha askerliği ertelemek istiyorum. nasıl erteleyebilirim yardımcı olur musunuz?

Özgür Uygun
Yönetici

Okula devam etmedikçe erteletme durumunuz maalesef olmayacaktır. Ancak teciliniz biter bitmezde askere alınacaksınız diye bir durum belirsiz. Bazen çok fazla süre beklediğiniz bile olabiliyor.

arda
Ziyaretçi

ben 1992 doğumlyum lise diplamam yok diye askerliğim 1sene ertelendi şimdidiplamamı aldım kaç sene hakkım var???

Mert
Ziyaretçi

Merhabalar Bir sorum olacaktı Sİze,

Ben 09,1993 dogumluyum. Meslek lisesi son sınıftayım ama bazı nedenlerden dolayı okuldan kaydımı almak zorunda kaldım, açık öğretimden devam etmek istiyorum ama Kayıtlarda agustosta yapılıyormus, bu agustos ayına kadar tecil ettirmr imkanım varmı yada tecil ettiremezsem ne gbi olasılıklarla karsılasırım, asker kacagı durumuna düşersin diyorlar,peki asker kacagı olarak gözükürsem agustos ayı geldiginde Mesleki acık ögretim lisesine kaydımı yaptırabilrmiym?

süleyman
Ziyaretçi

arkadaşlar ben liseyi bitirdim 93 doğumluyum ama üniyi kazanamadım 1 sene daha hazırlancam bu askerliği nasıl erteletebilirim

Özgür Uygun
Yönetici

Liseyi bitirdiğiniz için 3 yıl tecil hakkınız var. 2015 e kadar tecil yaptırabilirsiniz. Gerekli bilgiyi ASAL’ın http://www.asal.msb.gov.tr/ adresindeki erteleme kısmında bulabilirsiniz.

aslan
Ziyaretçi

slmlar.muayenemi oldum aralıkta gitmek için.lisans mezunuyum şu anda bir iş çıktı.askerliği tecil ettirme şansım varmı.

Özgür Uygun
Yönetici

Maalesef büyük bir ihtimalle tekrar tecil yapmayacaklardır. Askerlik şubesinden kesin cevabı alabilirsiniz.

mehmet sert
Ziyaretçi

ben 1986 doğumluyum. Erciyes üniversitesinde örgün lisans 3.sınıf ve açıköğretim 4. sınıftayım. fakat açıköğretimde 4.sınıfta 2 yıl üst üste kaldım. tecil bozulur mu? yoksa Erciyes ten devam eder mi? (geçen sene askerlik şubesine gittiğimde her 2 si de tecil etmişti)

Özgür Uygun
Yönetici

2 yıl üst üste kaldığınız için tecil yapma imkanınız kalmayabilir.

ufuk kılıç
Ziyaretçi

açıkögretim lise okuyorum 1993lüyüm skerlikte okunmuoymu açıkögretim illa tecilmi ettirmem gerekiyo

fatih
Ziyaretçi

ben lisans mezunuyum askerliğimi yapmadım ama açık ögretime başvurabilirmiyim

şükrü beyaz
Ziyaretçi

merhaba
ben 09 10 1981 duğumluyum benim ilk okul diplamam var ama 5 yıllık eskiden ilk okul 5 yıldı şimdi ilkokul açık üğretime gitmek istiyorum ama ünümde 1 engel var askerkli daha yapmadım bu durumda askerliğimi tecil yapma şansımvarmıdır

evot
Ziyaretçi

merhaba ben 2 yıllık bi ünide okuyorum seneye bitiyor okul haziranda kapanıyor ağustos ta beni askere alırlarmı acaba yoksa sonraki yılamı ertelenir ? teşekkürler

serhan biltekin
Ziyaretçi

slm ya bende madi durmu yüzünde 6 ay ertelme şansım varmu acba

Özgür Uygun
Yönetici

Maddi durumlar nedeniyle askerlik ertelenmiyor maalesef.

berkan
Ziyaretçi

selam ben ağustos 1983 doğumluyum son sınıf öğrencisiyim kış yarıyılı 5 dersten, bahar yarıyılı da 3 dersten okulu uzatıyorum acaba askerliğim tecil olur mu olması için birşeyler yapılabilirmi??
yardımcı olursanız sevinirim. :$

osman
Ziyaretçi

slm 🙁

mehmet
Ziyaretçi

Arkadaşlar merhaba bir arkadaşım 1.8.1992 doğumlu fakat askerliğe daha gitmedi şuan açık öğretim lisesinde okuyor askerliği okul tecil ediyor diye biliyormuş askerliği tecil ettirmesi için ne yapması gerekir birde son yoklamada askerlik şubesine giderse tecil işlemi yaptırabilir mi ?

Gezgin
Ziyaretçi

askerlik şubesine gidilmesi yeterlidir arkadaşım sana yeterince yardımcı olacaklardır 🙂